• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.02.2022

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie 2022În ianuarie 2022, banii în circulație (M0)1 au constituit 30 735,7 mil. lei, micșorându-se cu 963,0 mil. lei (3,0 la sută) comparativ cu decembrie 2021 (diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii volumului încasărilor cumulative asupra volumului eliberărilor cumulative pe sistemul bancar2 cu 963,3 mil. lei.

Diagrama nr. 1.
Corelația indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă pe sistemul bancar, mil. lei

În luna ianuarie 2022, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 24,5 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 12 099,6 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 18,1 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 52,3 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). Evoluția respectivă a fost susținută de majorarea practic a tuturor surselor de încasări de numerar.

Diagrama nr. 2.
Principale surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în ianuarie 2022 s-a majorat cu 14,0 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 11 136,3 mil. lei (Diagrama nr.3).

Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creșterea volumului eliberărilor pentru cumpărarea valutelor de la persoane fizice cu 143,9 mil. lei (5,2 la sută), care a însumat 2 920,5 mil. lei (echivalentul a 162,8 mil. de USD3). Ponderea acestora a scăzut cu 2,2 p.p. și a constituit 26,2 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, eliberările din conturile persoanelor fizice4 s-au majorat cu 20,2 la sută, constituind 2 744,6 mil.lei, ceea ce reprezintă 24,6 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

De menționat că, o pondere semnificativă de 20,2 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate, care s-au majorat  în ianuarie 2022 cu 20,1 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Comparativ cu luna decembrie 2021, eliberările de numerar s-au diminuat cu 3 894,5 mil. lei sau cu 25,9 la sută.

 

 


1.Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa BNM
2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative
3. 
Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb
4. 
Se includ conturile curente, de depozit si conturile de card.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).