• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.07.2022

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie - iunie 2022



În iunie 2022, banii în circulație (M0)1 au constituit 30 601,8 mil. lei, micșorându-se cu 1 096,9 mil. lei (3,5 la sută) comparativ cu decembrie 2021 (diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - iunie 2022 a volumului încasărilor cumulative asupra volumului eliberărilor cumulative pe sistemul bancar2 cu 1 109,6 mil. lei.

 

Diagrama nr. 1.
Corelația evoluției indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă, mil. lei

În perioada ianuarie - iunie 2022, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 19,8 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 82 604,2 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 10,6 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 52,0 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). Totodată, încasările de la vânzarea valutei persoanelor fizice s-au majorat de 2,9 ori, constituind 6 452,6 mil. lei (echivalentul a 349,5 mil. USD3).

Evoluția respectivă a fost susținută de majoritatea surselor cu o pondere majoră la încasări de numerar.

 

Diagrama nr. 2.
Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Totodată, în luna iunie 2022, volumul încasărilor a constituit 14 968,4 mil. lei (+1,4 la sută față de luna mai 2022 și +12,7 la sută față de luna iunie 2021).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie - iunie 2022 s-a majorat cu 14,4 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 81 494,5 mil. lei (Diagrama nr.3).

 

Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creșterea volumului eliberărilor din conturile persoanelor fizice5 cu 4 893,6 mil. lei (30,7 la sută), care a însumat 20 822,7 mil. lei. Ponderea acestora a crescut cu 3,2 p.p. și a constituit 25,6 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, eliberările pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice s-au micșorat cu 3,7 la sută, constituind 19 816,5 mil. lei (echivalentul a 1 073,3 mil. USD ), ceea ce reprezintă 24,3 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

De menționat că, o pondere semnificativă de 22,2 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate, care s-au majorat în perioada ianuarie - iunie 2022 cu 33,8 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna iunie 2022, volumul eliberărilor a constituit 15 381,9 mil. lei, fiind superior volumului încasărilor cu 413,6 mil. lei. Comparativ cu luna mai 2022, eliberările de numerar s-au majorat cu 547,4 mil. lei sau cu 3,7 la sută.

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa BNM;

2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative;

3. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă;

4. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice;

5. Se includ conturile curente, de depozit și conturile de card;

6. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).