• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.06.2023

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – mai 2023În luna mai 2023, masa monetară M01 (bani în circulație) a constituit 33 523,0 mil. lei, micșorându-se cu 883,0 mil. lei (-2,6 la sută) comparativ cu decembrie 2022 (diagrama nr. 1) ca rezultat al diminuării în ianuarie – mai 2023 a volumului eliberărilor cumulative față de volumul încasărilor cumulative al banilor în numerar pe sistemul bancar2 cu 882,9 mil. lei.

Diagrama nr. 1.
Corelația evoluției indicatorului monetar M0 cu eliberările nete aferente operațiunilor de casă, mil. lei

În ianuarie – mai 2023, volumul încasărilor banilor în numerar s-a diminuat cu 1 139,4 mil. lei (-1,7 la sută) față de perioada similară a anului precedent și a constituit 66 496,4 mil. lei.

Descreșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de diminuarea încasărilor din vânzarea valutei persoanelor fizice cu 2 705,7 mil. lei (-46,8  la sută), constituind 3 080,5 mil. lei, ceea ce reprezintă echivalentul a 166,6 mil. USD3 (Diagrama nr. 2).

Totodată, încasările din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere) s-au majorat cu 1 306,1 mil. lei (+3,7 la sută), constituind 36 138,1 mil. lei. De asemenea, un impact semnificativ l-au avut și încasările pe conturile curente și conturile de depozit ale persoanelor fizice, care s-au majorat cu 1 242,2 mil. lei (+19,9 la sută), însumând 7 495,2 mil. lei.

Diagrama nr. 2.
Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în ianuarie – mai 2023 s-a diminuat cu 499,1 mil. lei (-0,8 la sută) comparativ cu perioada similară a anului precedent și a constituit 65 613,5 mil. lei (Diagrama nr. 3).

Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora4

Dinamica respectivă a fost determinată, preponderent, de diminuările eliberărilor în alte scopuri cu 2 639,6 mil. lei (-24,7 la sută), eliberărilor de numerar sub formă de credite persoanelor fizice cu 938,6 mil. lei (-47,2 la sută), eliberărilor din conturile persoanelor fizice5 cu 373,1 mil. lei (-2,2 la sută), precum și ale eliberărilor pentru remunerarea muncii și plățile sociale cu 286,8 mil. lei (-4,9 la sută).

Totodată, în ianuarie – mai 2023 eliberările din bancomate s-au majorat cu 3 357,9 mil. lei (+22,3 la sută) comparativ cu perioada similară a anului precedent, care a constituit 18 411,1 mil. lei, având o pondere de 28,1 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar. De asemenea, a fost înregistrată o majorare semnificativă de 381,0 mil. lei (+2,5 la sută) a volumului eliberărilor de numerar pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice, care a constituit 15 715,1 mil. lei (echivalentul a 850,0 mil. USD6), ceea ce reprezintă o pondere de 24,0 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

 

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor și în casa BNM

2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative

3. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă

4. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice

5. Se includ conturile curente, de depozit și conturile de card

6. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).