• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.03.2022

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie - februarie 2022



În februarie 2022, banii în circulație (M0)1 au constituit 31 461,4 mil. lei, micșorându-se cu 237,2 mil. lei (0,7 la sută) comparativ cu decembrie 2021 (diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - februarie 2022 a volumului încasărilor cumulative asupra volumului eliberărilor cumulative pe sistemul bancar2 cu 237,2 mil. lei.

Diagrama nr. 1. Corelația indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă pe sistemul bancar, mil. lei

În perioada ianuarie - februarie 2022, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 23,2 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 24 288,8 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 14,7 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 50,8 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). Evoluția respectivă a fost susținută de majorarea practic a tuturor surselor de încasări de numerar.

Diagrama nr. 2. Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

 

Totodată, în luna februarie 2022, volumul încasărilor a constituit 12 189,2 mil. lei (+0,7 la sută față de luna ianuarie 2022 și +21,9 la sută față de luna februarie 2021).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie - februarie 2022 s-a majorat cu 18,2 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 24 051,6 mil. lei (Diagrama nr.3).

Diagrama nr. 3. Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora3

Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creșterea volumului eliberărilor din conturile persoanelor fizice4 cu 1 542,6 mil. lei (33,0 la sută), care a însumat 6 215,0 mil. lei. Ponderea acestora a crescut cu 2,9 p.p. și a constituit 25,8 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, eliberările pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice s-au micșorat cu 2,5 la sută, constituind 5 622,3 mil.lei (echivalentul a 313,3 mil. USD5), ceea ce reprezintă 23,4 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

De menționat că, o pondere semnificativă de 20,8 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate, care s-au majorat în perioada ianuarie - februarie 2022 cu 27,5 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna februarie 2022 volumul eliberărilor a constituit 12 915,3 mil. lei, depășind volumul încasărilor cu 726,1 mil. lei. Comparativ cu luna ianuarie 2022, eliberările de numerar s-au majorat cu 1 779,0 mil. lei sau cu 16,0 la sută.

 

 


 

1.Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa BNM
2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorativ
3. 
Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice
4Se includ conturile curente, de depozit si conturile de card.
5Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).