Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.12.2021

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie - noiembrie 2021În noiembrie 2021, banii în circulație (M0)1 au constituit 30 819,6 mil. lei, majorându-se cu 1 000,7 mil. lei (3,4 la sută) comparativ cu decembrie 2020 (Diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - noiembrie 2021 a volumului eliberărilor cumulative asupra volumului încasărilor cumulative pe sistemul bancar cu 1 000,8 mil. lei2.

Diagrama nr. 1.
Corelația indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă pe sistemul bancar, mil. lei

În perioada ianuarie - noiembrie 2021, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 25,3 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 139 314,1 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 20,6 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 56,1 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). Evoluția respectivă a fost susținută de majorarea tuturor surselor de încasări de numerar.

Diagrama nr. 2.
Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Totodată, în luna noiembrie 2021, volumul încasărilor a constituit 13 939,7 mil. lei (+1,7 la sută față de luna octombrie 2021 și +28,8 la sută față de luna noiembrie 2020).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie - noiembrie 2021 s-a majorat cu 20,3 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 140 315,0 mil. lei (Diagrama nr.3).

Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creșterea volumului eliberărilor pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice cu 6 014,8 mil. lei (18,3 la sută), care a însumat 38 816,4 mil. lei (echivalentul a 2 195,9 mil. USD3). Ponderea acestora a scăzut cu 0,5 puncte procentuale și a constituit 27,7 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, eliberările din conturile persoanelor fizice4 s-au majorat cu 19,8 la sută, constituind 31 844,9 mil.lei, ceea ce reprezintă 22,7 la sută din volumul total al eliberărilor.

De menționat că, o pondere semnificativă de 19,3 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate, care s-au majorat în perioada ianuarie - noiembrie 2021 cu 11,7 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna noiembrie, volumul eliberărilor a constituit 12 837,4 mil. lei, fiind inferior volumului încasărilor cu 1 102,3 mil. lei. Comparativ cu luna octombrie 2021, eliberările de numerar s-au micșorat cu 862,9 mil. lei sau cu 6,3 la sută.

 

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa BNM.
2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative.
3. 
Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb.
4. 
Se includ conturile curente, de depozit si conturile de card.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).