• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.07.2023

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – iunie 2023În ianuarie – iunie 2023, volumul încasărilor cumulative al banilor în numerar în casele băncilor licențiate s-a majorat cu 102,8 mil. lei față de volumul eliberărilor cumulative al banilor în numerar pe sistemul bancar1.

Volumul încasărilor cumulative al banilor în numerar în casele băncilor licențiate în ianuarie – iunie 2023, s-a diminuat cu 1 461,8 mil. lei (-1,8 la sută) față de perioada similară a anului precedent și a constituit 81 142,3 mil. lei. Descreșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de diminuarea încasărilor din vânzarea valutei persoanelor fizice cu 2 748,7 mil. lei (-42,6  la sută), constituind 3 703,9 mil. lei, ceea ce reprezintă echivalentul a 201,3 mil. USD2 (Diagrama nr. 2).

Totodată, încasările pe conturile curente și conturile de depozit ale persoanelor fizice s-au majorat cu 1 266,0 mil. lei (+16,1 la sută), însumând 9 137,0 mil. lei. De asemenea, un impact semnificativ l-au avut și încasările din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere) care s-au majorat cu 1 114,3 mil. lei (+2,6 la sută), constituind 44 052,1 mil. lei.


Diagrama nr. 1. Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora


Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în ianuarie – iunie 2023 s-a diminuat cu 455,0 mil. lei (-0,6 la sută) comparativ cu perioada similară a anului precedent și a constituit 81 039,5 mil. lei (Diagrama nr. 3).


Diagrama nr. 2. Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora3


Evoluția respectivă a fost determinată, pe de o parte, de diminuarea eliberărilor în alte scopuri cu 3 150,5 mil. lei (-23,5 la sută) și eliberărilor sub formă de credite persoanelor fizice cu 1 069,9 mil. lei (-44,8 la sută), iar pe de altă parte, de majorarea eliberărilor din bancomate cu 4 463,0 mil. lei (+24,7 la sută).

În ianuarie – iunie 2023, eliberările de numerar pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice s-au redus cu 127,3 mil. lei (-0,6 la sută) până la nivelul de 19 689,2 mil. lei (echivalentul a 1 070,3 mil. USD4).

 

 


1. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative

2. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă

3. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice

4. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).