• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.04.2022

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie - martie 2022În martie 2022, banii în circulație (M0)1 au constituit 30 266,6 mil. lei, micșorându-se cu 1 432,0 mil. lei (4,5 la sută) comparativ cu decembrie 2021 (diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - martie 2022 a volumului încasărilor cumulative asupra volumului eliberărilor cumulative pe sistemul bancar2 cu 1 432,0 mil. lei.


Diagrama nr. 1.
Corelația evoluției indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă, mil. lei


În perioada ianuarie - martie 2022, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 26,1 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 39 816,9 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 13,2 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 49,6 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). Totodată, încasările de la vânzarea valutei persoanelor fizice s-au majorat de 4,0 ori, constituind 3 922,6 mil.lei (echivalentul a 216,8 mil. USD3).

Evoluția respectivă a fost susținută de majorarea practic a tuturor surselor de încasări de numerar.


Diagrama nr. 2.
Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora


Totodată, în luna martie 2022, volumul încasărilor a constituit 15 528,1 mil. lei (+27,4 la sută față de luna februarie 2022 și +30,9 la sută față de luna martie 2021).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie - martie 2022 s-a majorat cu 19,2 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 38 384,9 mil. lei (Diagrama nr.3).


Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora4


Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creșterea volumului eliberărilor din conturile persoanelor fizice5 cu 2 968,2 mil. lei (40,5 la sută), care a însumat 10 298,0 mil. lei. Ponderea acestora a crescut cu 4,1 p.p. și a constituit 26,8 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, eliberările pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice s-au micșorat cu 7,4 la sută, constituind 8 404,1 mil.lei (echivalentul a 464,5 mil. USD6), ceea ce reprezintă 21,9 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

De menționat că, o pondere semnificativă de 22,5 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate, care s-au majorat în perioada ianuarie - martie 2022 cu 39,7 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna martie 2022 volumul eliberărilor a constituit 14 333,3 mil. lei, fiind inferior volumului încasărilor cu 1194,7 mil. lei. Comparativ cu luna februarie 2022, eliberările de numerar s-au majorat cu 1 418,3 mil. lei sau cu 11,0 la sută.

 

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa BNM;
2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative;
3. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă;
4. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice;
5. Se includ conturile curente, de depozit și conturile de card;
6. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă.