• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.05.2023

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – aprilie 2023În aprilie 2023, masa monetară M01 (bani în circulație) a constituit 33 829,2 mil. lei, micșorându-se cu 576,8 mil. lei (-1,7 la sută) comparativ cu decembrie 2022 (diagrama nr. 1) ca rezultat al diminuării în ianuarie – aprilie 2023 a volumului eliberărilor cumulative față de volumul încasărilor cumulative al banilor în numerar pe sistemul bancar2 cu 576,7 mil. lei.


Diagrama nr. 1. Corelația evoluției indicatorului monetar M0 cu eliberările nete aferente operațiunilor de casă, mil. lei

În ianuarie – aprilie 2023, volumul încasărilor banilor în numerar s-a diminuat cu 1 241,5 mil. lei (-2,3 la sută) față de perioada similară a anului precedent și a constituit 51 628,2 mil. lei.

Descreșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de diminuarea încasărilor din vânzarea valutei persoanelor fizice cu 2 618,6 mil. lei (-52,6  la sută), constituind 2 360,6 mil. lei, ceea ce reprezintă echivalentul a 126,5 mil. USD3 (Diagrama nr. 2).

Totodată, încasările pe conturile curente și conturile de depozit ale persoanelor fizice s-au majorat cu 980,7 mil. lei (+20,0 la sută), constituind 5 894,1 mil. lei. De asemenea, un impact semnificativ l-au avut și încasările din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere) care s-au majorat cu 801,3 mil. lei (+3,0 la sută), însumând 27 712,0 mil. lei.


Diagrama nr. 2. Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în ianuarie – aprilie 2023 s-a diminuat cu 226,5 mil. lei (-0,4 la sută) comparativ cu perioada similară a anului precedent și a constituit 51 051,5 mil. lei (Diagrama nr. 3).


Diagrama nr. 3. Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora4

Dinamica respectivă a fost determinată, preponderent, de diminuările eliberărilor în alte scopuri cu 1 967,3 mil. lei (-23,2 la sută), eliberărilor de numerar sub formă de credite persoanelor fizice cu 875,8 mil. lei (-54,6 la sută), eliberărilor din conturile persoanelor fizice5 cu 641,5 mil. lei (-4,7 la sută), precum și ale eliberărilor pentru remunerarea muncii și plățile sociale cu 292,8 mil. lei (-6,3 la sută).

Totodată, în ianuarie – aprilie 2023 eliberările din bancomate s-au majorat cu 2 820,2 mil. lei (+24,7 la sută) comparativ cu perioada similară a anului precedent, care a constituit 14 241,9 mil. lei, având o pondere de 27,9 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar. De asemenea, a fost înregistrată o majorare semnificativă de 730,7 mil. lei (+6,4 la sută) a volumului eliberărilor de numerar pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice, care a constituit 12 171,4 mil. lei (echivalentul a 652,3 mil. USD6), ceea ce reprezintă o pondere de 23,8 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

 

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor și în casa BNM

2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative

3. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă

4. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice

5. Se includ conturile curente, de depozit și conturile de card

6. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).