• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2023

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – septembrie 2023În ianuarie – septembrie 2023, volumul eliberărilor cumulative al banilor în numerar în casele băncilor licențiate a depășit cu 1 560,5 mil. lei  volumul încasărilor cumulative al banilor în numerar pe sistemul bancar1.

Volumul încasărilor cumulative al banilor în numerar în casele băncilor licențiate, în ianuarie – septembrie 2023, s-a diminuat cu 382,4 mil. lei (-0,3 la sută) comparativ cu perioada similară a anului precedent și a constituit 128 187,1 mil. lei.

La încasările cumulative a fost înregistrată o diminuare semnificativă a încasărilor din vânzarea valutei persoanelor fizice cu 3 091,7 mil. lei (-35,3 la sută), constituind 5 664,0 mil. lei, ceea ce reprezintă echivalentul a 310,6 mil. USD2 (Diagrama nr. 1). De asemenea s-au diminuat încasările pentru achitarea creditelor cu 583,6 mil. lei (-13,4 la sută), precum și încasările din  impozite și taxe cu 250,4 mil. lei (-16,8 la sută).

Totodată, la încasările cumulative au fost înregistrate majorări substanțiale la alte încasări cu 1 223,3 mil. lei (+7,3 la sută), la încasările pe conturile curente și conturile de depozit ale persoanelor fizice cu 1 208,0 mil.lei (+9,4 la sută). De asemenea, s-au majorat încasările plăților pentru chirie și serviciile comunale cu 788,8 mil. lei (+36,6 la sută).


Diagrama nr. 1. Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora


Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate, în ianuarie – septembrie 2023, s-a majorat cu 1 823,7 mil. lei (+1,4 la sută) comparativ cu perioada similară a anului precedent și a constituit 129 747,6 mil. lei (Diagrama nr. 2).


Diagrama nr. 2. Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora3


Un impact major asupra evoluției eliberărilor de bani în numerar din casele băncilor l-au avut, pe de o parte, majorarea eliberărilor din bancomate cu 9 829,8 mil. lei (+23,0 la sută), iar pe de altă parte, diminuarea eliberărilor în alte scopuri cu 4 586,2 mil. lei (-21,5 la sută), a eliberărilor de numerar pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice cu 2 470,5 mil. lei (-7,2 la sută) și a eliberărilor de numerar sub formă de credite persoanelor fizice cu 749,2 mil. lei (-23,7 la sută).

 

 


1. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative

2. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb pentru perioada respectivă

3. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice