Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2023

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru anul 2022În decembrie 2022, banii în circulație (M0)1 au constituit 34 406,0 mil. lei, majorându-se cu 2 694,5 mil. lei (8,5 la sută) comparativ cu decembrie 2021 (diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii în anul 2022 a volumului eliberărilor cumulative asupra volumului încasărilor cumulative pe sistemul bancar2 cu 2 694,6 mil. lei.


Diagrama nr. 1.
Corelația evoluției indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă, mil. lei


În anul 2022, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 12,0 la sută față de anul precedent și a constituit 171 865,6 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 8,4 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 54,0 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). Încasări semnificative au fost de la alimentarea conturilor curente și conturilor de depozit ale persoanelor fizice (18 067,6 mil. lei), precum și de la întreprinderile care prestează alte servicii (13 004,6 mil. lei). Totodată, încasările de la vânzarea valutei persoanelor fizice s-au majorat cu 60,0 la sută, constituind 10 714,9 mil. lei (echivalentul a 566,8 mil. USD3).


Diagrama nr. 2.
Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora


Totodată, în luna decembrie 2022, volumul încasărilor a constituit 15 029,7 mil. lei (+6,4 la sută față de luna noiembrie 2022 și +6,2 la sută față de luna decembrie 2021).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în anul 2022 s-a majorat cu 12,4 la sută comparativ cu anul precedent și a constituit 174 560,2 mil. lei (Diagrama nr.3).


Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora4


Dinamica respectivă a fost determinată, preponderent, de eliberările din bancomate cu o pondere semnificativă de 22,8 la sută din volumul total al eliberărilor, care s-au majorat în anul 2022 cu 9 736,3 mil. lei (sau +32,5 la sută) comparativ cu anul precedent, precum și de eliberările din conturile persoanelor fizice5 care au constituit 41 437,2 mil. lei, ceea ce reprezintă 23,7 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar, înregistrând o majorare cu 5 945,3 mil. lei (sau +16,8 la sută).

Eliberările pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice a constituit 47 090,6 mil. lei (echivalentul a 2 491,1 mil. USD6), având o pondere de 27,0 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

În luna decembrie 2022, volumul eliberărilor a constituit 16 726,5 mil. lei, fiind superior volumului încasărilor cu 1 696,9 mil. lei. Comparativ cu luna noiembrie 2022, eliberările de numerar s-au majorat cu 1 927,7 mil. lei sau cu 13,0 la sută.
 

 

 

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor și în casa BNM.

2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative.

3. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă.

4. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice.

5. Se includ conturile curente, de depozit și conturile de card.

6. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).