• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.03.2023

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – februarie 2023În februarie 2023, masa monetară M01 (bani în circulație) a constituit 33 113,4 mil. lei, micșorându-se cu 1 292,5 mil. lei (-3,8 la sută) comparativ cu decembrie 2022 (diagrama nr. 1) ca rezultat al diminuării în ianuarie – februarie 2023 a volumului eliberărilor cumulative față de volumul încasărilor cumulative al banilor în numerar pe sistemul bancar2 cu 1 292,5 mil. lei.


Diagrama nr. 1. Corelația evoluției indicatorului monetar M0 cu eliberările nete aferente operațiunilor de casă, mil. lei

În ianuarie – februarie 2023, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 1 576,4 mil. lei (+6,5 la sută) față de perioada similară a anului precedent și a constituit 25 878,0 mil. lei.

Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 1 127,1 mil. lei (+9,1 la sută) a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (52,0 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2).

Un impact semnificativ l-au avut și încasările pe conturile curente și conturile de depozit ale persoanelor fizice care s-au majorat cu 726,9 mil. lei (+28,1 la sută) constituind 3 315,5 mil. lei.

Totodată, încasările din vânzarea valutei persoanelor fizice s-au micșorat cu 413,7 mil. lei (-26,7  la sută), constituind 1 136,0 mil. lei (echivalentul a 60,0 mil. USD3).


Diagrama nr. 2. Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora


Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în ianuarie – februarie 2023 s-a majorat cu 534,0 mil. lei (+2,2 la sută) comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 24 585,5 mil. lei (Diagrama nr. 3).


Diagrama nr. 3. Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora4

Dinamica respectivă a fost determinată, preponderent, de eliberările din bancomate cu o pondere semnificativă de 27,3 la sută din volumul total al eliberărilor, care s-au majorat în ianuarie – februarie 2023 cu 1 727,9 mil. lei (+34,6 la sută) comparativ cu perioadă similară a anului precedent. De asemenea, a fost înregistrată o majorare semnificativă de 353,6 mil. lei (+6,3 la sută) a volumului eliberărilor de numerar pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice, care a constituit 5 975,9 mil. lei (echivalentul a 315,7 mil. USD5), având o pondere de 24,3 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar. S-au majorat și eliberările din conturile persoanelor fizice6 care au constituit 6 241,5 mil. lei, ceea ce reprezintă 25,4 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar, în creștere cu 26,5 mil. lei (+0,4 la sută).

Totodată, în ianuarie-februarie 2023 au fost înregistrate diminuări ale eliberărilor de numerar sub formă de credite persoanelor fizice cu 509,4 mil. lei (-63,1 la sută), ale eliberărilor pentru remunerarea muncii și plățile sociale cu 232,0 mil. lei (-10,5 la sută), precum și ale eliberărilor în alte scopuri cu 832,3 mil. lei (-19,8 la sută).

 

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor și în casa BNM

2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative

3. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă

4. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice

5. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă

6. Se includ conturile curente, de depozit și conturile de card.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).