• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.05.2022

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie - aprilie 2022În aprilie 2022, banii în circulație (M0)1 au constituit 30 119,7 mil. lei, micșorându-se cu 1 579,0 mil. lei (5,0 la sută) comparativ cu decembrie 2021 (diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - aprilie 2022 a volumului încasărilor cumulative asupra volumului eliberărilor cumulative pe sistemul bancar2 cu 1 578,9 mil. lei.


Diagrama nr. 1.
Corelația evoluției indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă, mil. lei

În perioada ianuarie - aprilie 2022, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 21,1 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 52 856,9 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 9,9 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 50,9 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). Totodată, încasările de la vânzarea valutei persoanelor fizice s-au majorat de 3,7 ori, constituind 4 979,2 mil.lei (echivalentul a 273,9 mil. USD3).

Evoluția respectivă a fost susținută de majoritatea surselor cu o pondere majoră la încasări de numerar.


Diagrama nr. 2.
Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

 

Totodată, în luna aprilie 2022, volumul încasărilor a constituit 13 040,1 mil. lei (-16,0 la sută față de luna martie 2022 și +8,2 la sută față de luna aprilie 2021).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie - aprilie 2022 s-a majorat cu 12,7 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 51 278,0 mil. lei (Diagrama nr.3).


Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora4


Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creșterea volumului eliberărilor din conturile persoanelor fizice5 cu 3 539,4 mil. lei (34,9 la sută), care a însumat 13 676,9 mil. lei. Ponderea acestora a crescut cu 4,4 p.p. și a constituit 26,7 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, eliberările pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice s-au micșorat cu 11,5 la sută, constituind 11 440,7 mil.lei (echivalentul a 629,4 mil. USD6), ceea ce reprezintă 22,3 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

De menționat că, o pondere semnificativă de 22,3 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate, care s-au majorat în perioada ianuarie - aprilie 2022 cu 32,9 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna aprilie 2022, volumul eliberărilor a constituit 12 893,1 mil. lei, fiind inferior volumului încasărilor cu 146,9 mil. lei. Comparativ cu luna martie 2022, eliberările de numerar s-au micșorat cu 1 440,2 mil. lei sau cu 10,0 la sută.

 

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa BNM
2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative
3. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă
4. 
Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice
5. 
Se includ conturile curente, de depozit și conturile de card
6. 
Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).