Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.06.2021

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie - mai 2021În mai 2021, banii în circulație (M0)1 au constituit 31 815,0 mil. lei, majorându-se cu 1 996,1 mil. lei (6,7 la sută) comparativ cu decembrie 2020 (diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - mai 2021 a volumului eliberărilor cumulative asupra volumului încasărilor cumulative pe sistemul bancar cu 1 996,2 mil. lei2.

Diagrama nr. 1.
Corelația indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă pe sistemul bancar, mil. lei

În perioada ianuarie - mai 2021, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 23,8 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 55 691,7 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 23,8 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 56,4 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). Evoluția respectivă a fost susținută de majorarea practic a tuturor surselor de încasări de numerar. Totodată, volumul încasărilor din vânzarea valutei persoanelor fizice s-a micșorat cu 4,7 la sută (ponderea fiind 3,1 la sută) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Diagrama nr. 2.
Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Totodată, în luna mai 2021, volumul încasărilor a constituit 12 061,4 mil. lei (+0,1 la sută față de luna aprilie 2021 și +38,7 la sută față de luna mai 2020).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie - mai 2021 s-a majorat cu 24,2 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 57 687,9 mil. lei (Diagrama nr.3).

Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creșterea eliberărilor pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice cu 4 786,8 mil. lei (41,1 la sută), cifrându-se la 16 421,5 mil. lei (echivalentul a 931,1 mil. USD3). Ponderea acestora a crescut cu 3,4 puncte procentuale (p.p.) și a constituit 28,5 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, eliberările din conturile persoanelor fizice4 s-au majorat cu 16,6 la sută, constituind 12 867,8 mil.lei, ceea ce reprezintă 22,3 la sută din volumul total al eliberărilor.

De menționat că, o pondere semnificativă de 19,0 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate, care s-au majorat în perioada ianuarie - mai 2021 cu 12,4 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna mai, volumul eliberărilor a constituit 12 186,1 mil. lei, depășind cu 124,7 mil. lei volumul încasărilor. Comparativ cu luna aprilie 2021, eliberările de numerar s-au micșorat cu 1 124,4 mil. lei sau cu 8,4 la sută.

 


Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa BNM.
2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative.
3. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb.
4. Se includ conturile curente, de depozit si conturile de card.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).