Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.12.2022

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – noiembrie 2022În noiembrie 2022, banii în circulație (M0)1 au constituit 32 709,1 mil. lei, majorându-se cu 997,6 mil. lei (3,1 la sută) comparativ cu decembrie 2021 (diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie – noiembrie 2022 a volumului eliberărilor cumulative asupra volumului încasărilor cumulative pe sistemul bancar2 cu 997,7 mil. lei.

Diagrama nr. 1.
Corelația evoluției indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă, mil. lei

În perioada ianuarie – noiembrie 2022, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 12,6 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 156 835,9 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 8,7 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 54,1 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). Totodată, încasările de la vânzarea valutei persoanelor fizice s-au majorat cu 69,8 la sută, constituind 10 109,1 mil. lei (echivalentul a 536,0 mil. USD3).

Evoluția respectivă a fost susținută de majoritatea surselor cu o pondere majoră a încasărilor de numerar.

Diagrama nr. 2.
Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

 

Totodată, în luna noiembrie 2022, volumul încasărilor a constituit 14 128,6 mil. lei (-0,1 la sută față de luna octombrie 2022 și +1,4 la sută față de luna noiembrie 2021).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie – noiembrie 2022 s-a majorat cu 12,5 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 157 833,6 mil. lei (Diagrama nr.3).

Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora4

Dinamica respectivă a fost determinată, preponderent, de eliberările din bancomate cu o pondere semnificativă de 22,3 la sută din volumul total al eliberărilor, care s-au majorat în perioada ianuarie – noiembrie 2022 cu 8 236,9 mil. lei (sau +30,5 la sută) comparativ cu perioada similară a anului precedent, precum și de eliberările din conturile persoanelor fizice5 care au constituit 37 649,7 mil. lei, ceea ce reprezintă 23,9 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar, înregistrând o majorare cu 5 804,8 mil. lei (sau +18,2 la sută).

Cumpărarea valutei de la persoane fizice a constituit 42 524,9 mil. lei (echivalentul a 2 254,8 mil. USD6), având o pondere de 26,9 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

În luna noiembrie 2022, volumul eliberărilor a constituit 14 798,8 mil. lei, fiind superior volumului încasărilor cu 670,2 mil. lei. Comparativ cu luna octombrie 2022, eliberările de numerar s-au micșorat cu 312,1 mil. lei sau cu 2,1 la sută.

Volumul operațiunilor de     casă și componentele încasărilor și eliberărilor în sistemul bancar din Republica Moldova pentru ianuarie-noiembrie 2022.xls

           Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor și în casa BNM

2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative;

3. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă;

4. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice;

5. Se includ conturile curente, de depozit și conturile de card

6. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).