• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2022

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie - septembrie 2022În septembrie 2022, banii în circulație (M0)1 au constituit 31 065,8 mil. lei, micșorându-se cu 645,7 mil. lei (2,0 la sută) comparativ cu decembrie 2021 (diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - septembrie 2022 a volumului încasărilor cumulative asupra volumului eliberărilor cumulative pe sistemul bancar2 cu 645,6 mil. lei.

Diagrama nr. 1.
Corelația evoluției indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă, mil. lei

 

În perioada ianuarie - septembrie 2022, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 15,1 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 128 569,5 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 9,1 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 53,8 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). Totodată, încasările de la vânzarea valutei persoanelor fizice s-au majorat de 2,1 ori, constituind 8 755,8 mil. lei (echivalentul a 466,9 mil. USD3).

Evoluția respectivă a fost susținută de majoritatea surselor cu o pondere majoră a încasărilor de numerar.

Diagrama nr. 2.
Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Totodată, în luna septembrie 2022, volumul încasărilor a constituit 15 278,6 mil. lei (-5,9 la sută față de luna august 2022 și +0,6 la sută față de luna septembrie 2021).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie - septembrie 2022 s-a majorat cu 12,4 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 127 923,9 mil. lei (Diagrama nr.3).

Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora4

Dinamica respectivă a fost determinată, preponderent, de eliberările din bancomate cu o pondere semnificativă de 21,6 la sută din volumul total al eliberărilor, care s-au majorat în perioada ianuarie - septembrie 2022 cu 6 143,4 mil. lei (sau +28,6 la sută) comparativ cu perioada similară a anului precedent precum și de eliberările din conturile persoanelor fizice5  care au constituit 31 169,0 mil. lei, ceea ce reprezintă 24,4 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar, înregistrând o majorare cu 5 625,2 mil. lei (sau +22,0 la sută).

Cumpărarea valutei de la persoane fizice a constituit 34 446,9 mil. lei (echivalentul a 1 837,0 mil. USD6), având o pondere de 26,9 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

În luna septembrie 2022, volumul eliberărilor a constituit 15 290,9 mil. lei, fiind superior volumului încasărilor cu 12,3 mil. lei. Comparativ cu luna august 2022, eliberările de numerar s-au micșorat cu 967,4 mil. lei sau cu 6,0 la sută.

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor și în casa BNM

2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative;

3. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă;

4. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice;

5. Se includ conturile curente, de depozit și conturile de card

6. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).