• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.03.2021

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie - februarie 2021În februarie 2021, banii în circulație (M0)1 au constituit 30 452,6 mil. lei, majorându-se cu 633,6 mil. lei (2,1 la sută) comparativ cu decembrie 2020 (diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - februarie 2021 a volumului eliberărilor cumulative asupra volumului încasărilor cumulative pe sistemul bancar cu 633,7 mil. lei2.

Diagrama nr. 1.
Corelația indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă pe sistemul bancar, mil. lei

În perioada ianuarie - februarie 2021, volumul încasărilor banilor în numerar s-a diminuat cu 3,5 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 19 721,3 mil. lei. Descreșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de diminuarea cu 1,0 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 54,5 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). De menționat că evoluția respectivă a fost susținută de diminuarea practic a tuturor surselor de încasări de numerar.

Diagrama nr. 2.
Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora.

Totodată, în luna februarie 2021, volumul încasărilor a constituit 10 002,8 mil. lei (+2,9 la sută față de luna ianuarie 2021 și +1,1 la sută față de luna februarie 2020).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie - februarie 2021 s-a majorat cu 0,9 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 20 355,0 mil. lei (Diagrama nr.3).

Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creșterea eliberărilor pentru cumpărarea valutelor de la persoane fizice cu 136,2 mil. lei (2,4 la sută), cifrându-se la 5 769,2 mil. lei (echivalentul a 332,2 mil. USD3). Ponderea acestora a crescut cu 0,4 p.p. și a constituit 28,3 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, eliberările din conturile persoanelor fizice4 s-au majorat cu 1,0 la sută, constituind 4 672,4 mil.lei, ceea ce reprezintă 23,0 la sută din volumul total al eliberărilor.

De menționat că, o pondere semnificativă de 19,2 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate și din POS-terminale, care s-au majorat în perioada ianuarie - februarie 2021 cu 3,1 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna februarie volumul eliberărilor a constituit 10 589,8 mil. lei, depășind volumul încasărilor cu 587,0 mil. lei. Comparativ cu luna ianuarie 2021, eliberările de numerar s-au majorat cu 824,6 mil. lei sau cu 8,4 la sută.

 

Volumul operațiunilor de casă și componentele încasărilor și eliberărilor în sistemul bancar din Republica Moldova pentru februarie 2021:


Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa BNM;

2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative;

3. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb;

4. Se includ conturile curente, de depozit si conturile de card.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).