• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.06.2022

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie - mai 2022În mai 2022, banii în circulație (M0)1 au constituit 30 188,2 mil. lei, micșorându-se cu 1 510,5 mil. lei (5,1 la sută) comparativ cu decembrie 2021 (diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - mai 2022 a volumului încasărilor cumulative asupra volumului eliberărilor cumulative pe sistemul bancar2 cu 1 523,2 mil. lei.


Diagrama nr. 1.
Corelația evoluției indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă, mil. lei


În perioada ianuarie - mai 2022, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 21,4 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 67 635,8 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 10,8 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 51,5 la sută) din volumul total al încasărilor (Diagrama nr. 2). Totodată, încasările de la vânzarea valutei persoanelor fizice s-au majorat de 3,3 ori, constituind 5 786,2 mil.lei (echivalentul a 315,7 mil. USD3).

Evoluția respectivă a fost susținută de majoritatea surselor cu o pondere majoră la încasări de numerar.


Diagrama nr. 2.
Principalele surse de încasări ale banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora


Totodată, în luna mai 2022, volumul încasărilor a constituit 14 766,0 mil. lei (+13,2 la sută față de luna aprilie 2022 și +22,4 la sută față de luna mai 2021).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie - mai 2022 s-a majorat cu 14,6 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 66 112,5 mil. lei (Diagrama nr.3).


Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora4


Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creșterea volumului eliberărilor din conturile persoanelor fizice5 cu 4 337,2 mil. lei (33,7 la sută), care a însumat 17 205,0 mil. lei. Ponderea acestora a crescut cu 3,7 p.p. și a constituit 26,0 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, eliberările pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice s-au micșorat cu 6,6 la sută, constituind 15 344,0 mil.lei (echivalentul a 836,5 mil. USD6), ceea ce reprezintă 23,2 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

De menționat că, o pondere semnificativă de 22,8 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate, care s-au majorat în perioada ianuarie - mai 2022 cu 37,0 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna mai 2022, volumul eliberărilor a constituit 14 834,5 mil. lei, fiind inferior volumului încasărilor cu 68,5 mil. lei. Comparativ cu luna aprilie 2022, eliberările de numerar s-au majorat cu 1 941,4 mil. lei sau cu 15,1 la sută.

 

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa BNM;

2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative;

3. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă;

4. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice;

5. Se includ conturile curente, de depozit și conturile de card;

6. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb calculate pentru perioada respectivă.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).