• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.02.2021

Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională, ianuarie 2021În decembrie 2020, banii în circulație (M0)1 au constituit 29 818,9 mil. lei, majorându-se cu 6 865,7 mil. lei (29,9 la sută) comparativ cu decembrie 2019 (diagrama nr.1) ca rezultat al depășirii volumului eliberărilor cumulative asupra volumului încasărilor cumulative pe sistemul bancar2 în perioada ianuarie-decembrie 2020. În perioada menționată volumul eliberărilor totale a constituit 130 841,1 mil. lei și cel al încasărilor – 123 975,4 mil. lei. Partea majoră (28,1 la sută din volumul total) a  fost eliberată pentru procurarea valutelor de la persoane fizice. În același timp,  încasările din  comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere, au deținut o pondere de 57,7 la sută în volumul încasărilor totale.

În ianuarie 2021, volumul eliberărilor a depășit volumul încasărilor de numerar pe sistemul bancar, majorând astfel banii în circulație cu 46,7 mil. lei (0,16 la sută) față de finele anului 2020.

Diagrama nr. 1.
Corelația indicatorului M0 cu volumul operațiunilor de casă pe sistemul bancar, mil. lei

În luna  ianuarie 2021, volumul încasărilor banilor în numerar s-a diminuat cu 7,7 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 9 718,5 mil. lei. Descreșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de diminuarea cu 6,0 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 55,2 la sută) din volumul încasărilor totale (Diagrama nr. 2). De menționat că evoluția respectivă a fost susținută de diminuarea practic a tuturor surselor de încasări de numerar.

Diagrama nr. 2.
Principale surse de încasări ai banilor în numerar în casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora.


Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în ianuarie 2021 s-a diminuat cu 4,7 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent  și a constituit 9 765,2 mil lei (Diagrama nr.3).

Diagrama nr. 3.
Scopurile principale ale eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate și dinamica lunară a acestora

Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de descreșterea eliberărilor pentru cumpărarea valutelor de la persoane fizice cu 264,0 mil. lei (8,7 la sută), cifrându-se la 2 776,6 mil. lei (echivalentul a 160,6 mil. de USD3). Ponderea acestora a scăzut cu 1,2 p.p. și a constituit 28,4 la sută din volumul eliberărilor totale de numerar.

Totodată, eliberările din conturile persoanelor fizice4 s-au diminuat cu 1,1 la sută, constituind 2 282,6 mil.lei, ceea ce reprezintă 23,4 la sută din volumul eliberărilor totale.

De menționat că, o pondere semnificativă de 19,2 la sută din volumul eliberărilor totale au avut eliberările din bancomate și din POS-terminale, care s-au majorat  în ianuarie 2021 cu 2,6 la sută comparativ cu perioada similara a anului precedent.

Comparativ cu luna decembrie 2020, eliberările de numerar s-au diminuat cu 4 481,2 mil. lei sau cu 31,5 la sută.

 

Volumul operațiunilor de casă și componentele încasărilor și eliberărilor în sistemul bancar din Republica Moldova pentru ianuarie 2021:


Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă

 


1. Banii în circulație (M0) reprezintă banii în numerar puși în circulație de către BNM, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa BNM.

2. În volumul încasărilor și eliberărilor sunt incluse tranzacțiile cu monedele comemorative.

3. Recalculate cu utilizarea ratei oficiale medii de schimb.

4. Se includ conturile curente, de depozit si conturile de card.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).