Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.05.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna aprilie 2016Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna aprilie 2016 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii      mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 33,804,476,925 30,592,392,162 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 29,482,767,350 29,769,978,838 97.3%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 28,448,669,836 28,739,360,541 93.9%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 9,272,407,383 9,522,474,949 31.1%
(i)   Numerar 2,471,118,351 2,115,668,830 6.9%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 5,333,904,156 5,871,877,630 19.2%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 862,491,763 909,622,706 3.0%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 579,396,625 601,323,201 1.9%
(v)   Valori mobiliare 25,496,488 23,982,583 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 16,030,960,487 16,016,882,977 52.4%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,610,474,308 3,587,532,138 11.7%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -1,413,356,791 -1,379,941,076 -4.5%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 948,184,449 992,411,553 3.2%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 4,321,709,575 822,413,324 2.7%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  100,393,649 72,796,196 0.2%
2 Alte active condiţionale în valută străină  4,221,315,926 749,617,129 2.5%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,034,097,514 1,030,618,297 3.4%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,110,421,130 1,117,097,926 3.7%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -87,648,078 -98,297,065 -0.3%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 11,324,462 11,817,436 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 33,624,748,326 30,348,572,792 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 29,310,232,637 29,527,901,923 97.3%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 29,310,173,330 29,527,886,129 97.3%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 3,058,328 1,864,562 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 22,625,100 22,522,027 0.1%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 7,516,006,448 7,661,860,341 25.2%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 14,573,700,710 14,581,670,307 48.0%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,387,927,906 3,426,128,495 11.3%
6 Credite primite în valută străină  3,315,407,181 3,301,534,758 10.9%
7 Ajustări -10,670,504 -10,809,773 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 502,118,161 543,115,412 1.8%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 4,314,515,689 820,670,869 2.7%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 100,461,085 74,047,108 0.2%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  4,214,054,604 746,623,761 2.5%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 59,307 15,794 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 59,307 15,794 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 274,357,139 334,380,943 100.0%
(i)   Euro 96,874,961 96,141,309 28.8%
(ii)   Dolari SUA 136,445,878 170,073,943 50.9%
(iii)   Ruble ruseşti 11,193,357 35,057,593 10.5%
(iv)   Lei româneşti 12,604,588 10,546,388 3.1%
(v)   Alte valute străine 17,238,355 22,561,709 6.7%
2 Scurte -94,628,526 -90,571,639 100.0%
(i)   Euro -57,992,551 -58,822,438 64.9%
(ii)   Dolari SUA -14,252,257 -16,949,564 18.7%
(iii)   Ruble ruseşti -11,055,794 -5,608,409 6.2%
(iv)   Lei româneşti -742,736 -313,081 0.4%
(v)   Alte valute străine -10,585,188 -8,878,147 9.8%
D.  Capital normativ total 9,696,209,081 9,668,056,653  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 1.00 0.99  
(ii)   Dolari SUA 1.41 1.76  
(iii)   Ruble ruseşti 0.12 0.36  
(iv)   Lei româneşti 0.13 0.11  
(v)   Alte valute străine 0.18 0.23  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.60 -0.61  
(ii)   Dolari SUA -0.15 -0.18  
(iii)   Ruble ruseşti -0.11 -0.06  
(iv)   Lei româneşti -0.01 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.11 -0.09  

 

Statistica

 


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).