• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.11.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna octombrie 2018Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna octombrie 2018 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

 la sfârşitul lunii    

mediu lunar

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

29,001,420,389

29,030,950,722

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

28,602,676,734

28,579,092,253

98.4%

A.1

Total active bilanţiere în valută

27,399,464,462

27,381,994,898

94.3%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

11,352,068,781

11,224,852,168

38.7%

(i)

 

Numerar

2,385,868,955

2,458,564,851

8.5%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

7,278,417,337

7,102,843,834

24.5%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

967,581,315

945,679,252

3.2%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

677,816,788

691,227,220

2.4%

(v)

 

Valori mobiliare

42,384,386

26,537,011

0.1%

2

Credite acordate în valută

13,395,490,077

13,363,780,218

46.0%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

3,419,643,460

3,415,667,217

11.8%

4

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-1,591,322,353

-1,607,833,033

-5.6%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

823,584,497

985,528,328

3.4%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

398,743,655

451,858,469

1.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

75,606,894

147,625,649

0.5%

2

Alte active condiţionale în valută

323,136,761

304,232,820

1.1%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

1,203,212,272

1,197,097,355

4.1%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1,270,737,742

1,262,484,307

4.3%

2

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-84,682,351

-82,362,925

-0.3%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

17,156,881

16,975,974

0.1%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

29,094,685,016

29,068,279,556

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

28,694,125,499

28,613,319,031

98.4%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

28,694,121,386

28,613,251,272

98.4%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate

4,180,149

4,248,845

0.0%

2

Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate

0

0

0.0%

3

Conturi curente în valută străină ale clienţilor

9,924,000,571

9,587,824,872

33.0%

4

Depozite la termen în valută străină ale clienţilor

12,310,544,766

12,491,976,843

43.0%

5

Depozite diverse în valută străină ale clienţilor

3,673,219,826

3,670,419,702

12.6%

6

Credite primite în valută

2,273,589,881

2,242,946,839

7.7%

7

Ajustări

-6,933,831

-5,311,123

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

515,520,024

621,145,294

2.1%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

400,559,517

454,960,525

1.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

75,135,232

140,059,170

0.5%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

325,424,285

314,901,355

1.1%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

4,113

67,758

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

4,113

67,758

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

109,856,771

131,251,556

100.0%

(i)

 

Euro

25,346,784

34,426,093

26.2%

(ii)

 

Dolari SUA

44,707,770

63,217,632

48.2%

(iii)

 

Ruble ruseşti

6,645,148

5,982,149

4.5%

(iv)

 

Lei româneşti

4,607,789

7,039,903

5.4%

(v)

 

Alte valute

28,549,280

20,585,779

15.7%

2

Scurte

-203,121,389

-168,581,755

100.0%

(i)

 

Euro

-27,183,647

-44,144,493

26.2%

(ii)

 

Dolari SUA

-163,670,813

-108,138,837

64.1%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-8,654,201

-10,420,366

6.2%

(iv)

 

Lei româneşti

-60,732

-637,019

0.4%

(v)

 

Alte valute

-3,551,996

-5,241,040

3.1%

D.

Capital normativ total

11,025,129,455

11,028,283,997

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0.23

0.31

 

(ii)

 

Dolari SUA

0.41

0.57

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.06

0.05

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.04

0.06

 

(v)

 

Alte valute

0.26

0.19

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.25

-0.40

 

(ii)

 

Dolari SUA

-1.48

-0.98

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.08

-0.09

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.00

-0.01

 

(v)

 

Alte valute

-0.03

-0.05

 

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).