Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.09.2015

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna august 2015(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
la sfîrşitul lunii mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 53,271,265,230 52,919,171,279 100.0%
  Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3) 52,726,125,065 52,300,014,991 98.8%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 51,399,814,184 51,006,334,714 96.4%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 11,234,281,435 11,467,810,867 21.7%
(i)   Numerar 2,078,981,218 1,802,077,125 3.4%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 7,021,191,027 7,769,146,753 14.7%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,309,315,563 1,255,685,877 2.4%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 802,378,746 624,645,028 1.2%
(v)   Valori mobiliare 22,414,881 16,256,084 0.0%
2 Credite acordate în valută străină 18,166,400,244 17,978,115,371 34.0%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 4,199,994,898 4,120,319,763 7.8%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -4,836,999,051 -4,663,160,528 -8.8%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 22,636,136,658 22,103,249,242 41.7%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 545,140,165 619,156,288 1.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină 311,225,775 327,017,681 0.6%
2 Alte active condiţionale în valută străină 233,914,390 292,138,607 0.6%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,326,310,881 1,293,680,278 2.4%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,389,002,968 1,355,531,454 2.5%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -74,098,695 -72,438,440 -0.1%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 11,406,608 10,587,264 0.0%
B. Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3) 43,803,821,281 43,798,733,080 100.0%
  Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3) 42,828,316,450 42,750,055,373 97.6%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 42,828,311,195 42,750,048,546 97.6%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 17,165,674 17,257,571 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 494,607,170 489,048,991 1.1%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 7,291,680,167 7,390,327,969 16.9%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 16,187,936,028 16,417,364,034 37.5%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,627,200,059 3,506,956,591 8.0%
6 Credite primite în valută străină 4,041,729,830 3,990,530,681 9.1%
7 Ajustări -10,237,629 -10,132,320 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 11,178,229,896 10,948,695,029 25.0%
B.2 Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 975,504,831 1,048,677,707 2.4%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 663,432,550 672,425,427 1.5%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină 312,072,281 376,252,281 0.9%
B.3 Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine 5,255 6,827 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 5,255 6,827 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise      
1 Lungi* 9,663,621,253 9,363,746,121 100.0%
(i)   Euro 5,514,547,421 5,060,805,713 54.0%
(ii)   Dolari SUA 4,040,299,462 4,167,153,874 44.5%
(iii)   Ruble ruseşti 80,481,086 100,783,061 1.1%
(iv)   Lei româneşti 5,952,532 7,982,972 0.1%
(v)   Alte valute străine 22,340,752 27,020,500 0.3%
2 Scurte** -196,501,827 -243,829,759 100.0%
(i)   Euro -12,915,602 -112,241,093 46.0%
(ii)   Dolari SUA -124,861,319 -84,278,178 34.6%
(iii)   Ruble ruseşti -55,720,460 -43,938,723 18.0%
(iv)   Lei româneşti -1,709,478 -1,213,316 0.5%
(v)   Alte valute străine -1,294,968 -2,158,450 0.9%
D. Capital normativ total 9,790,856,108 9,763,647,777  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi***      
(i)   Euro 56.32 51.83  
(ii)   Dolari SUA 41.27 42.68  
(iii)   Ruble ruseşti 0.82 1.03  
(iv)   Lei româneşti 0.06 0.08  
(v)   Alte valute străine 0.23 0.28  
2 Scurte****      
(i)   Euro -0.13 -1.15  
(ii)   Dolari SUA -1.28 -0.86  
(iii)   Ruble ruseşti -0.57 -0.45  
(iv)   Lei româneşti -0.02 -0.01  
(v)   Alte valute străine -0.01 -0.02  

*Mărimea poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei 280.69 mil.MDL, dintre care în Euro: 168.52 mil.MDL; Dolari SUA: 81.08 mil.MDL; Ruble rusești: 16.03 mil.MDL.

**Mărimea poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei -154.7 mil.MDL, dintre care în Euro: -12.92 mil.MDL; Dolari SUA: -124.86 mil.MDL; Ruble rusești: -13.92 mil.MDL

***Raportul poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: 1.95 %; Dolari SUA: 0.94 %; Ruble rusești:0.19 %.

****Raportul poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: -0.15 %; Dolari SUA: -1.45 %; Ruble rusești:-0.16 %.

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).