Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.08.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna iulie 2016Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna  iulie 2016 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 30,746,520,813 30,529,328,589 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 28,623,413,226 29,033,670,385 95.1%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 27,576,763,057 27,983,754,174 91.7%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 8,929,164,695 9,395,479,658 30.8%
(i)   Numerar 2,469,712,075 2,481,123,228 8.1%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 4,860,048,763 5,456,259,154 17.9%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 953,701,601 966,115,885 3.2%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 619,444,945 465,256,385 1.5%
(v)   Valori mobiliare 26,257,311 26,725,006 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 16,064,671,694 15,971,315,681 52.3%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,435,623,220 3,443,985,189 11.3%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -1,594,430,204 -1,543,600,825 -5.1%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 741,733,652 716,574,472 2.4%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 2,123,107,587 1,495,658,204 4.9%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  61,026,940 75,708,102 0.2%
2 Alte active condiţionale în valută străină  2,062,080,647 1,419,950,102 4.7%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,046,650,169 1,049,916,210 3.4%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,116,551,960 1,122,997,560 3.7%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -80,105,006 -83,451,845 -0.3%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 10,203,215 10,370,495 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 30,494,647,703 30,286,214,026 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 28,375,968,658 28,794,154,677 95.1%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 28,375,928,724 28,794,090,596 95.1%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 1,767,445 1,911,737 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 22,096,620 22,125,950 0.1%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 7,497,417,673 7,731,403,788 25.5%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 14,128,478,441 14,246,912,538 47.0%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,370,910,998 3,360,758,256 11.1%
6 Credite primite în valută străină  2,870,300,478 2,925,844,671 9.7%
7 Ajustări -9,088,684 -9,526,392 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 494,045,753 514,660,050 1.7%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 2,118,679,045 1,492,059,349 4.9%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 61,506,594 76,596,084 0.2%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  2,057,172,451 1,415,463,265 4.7%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 39,934 64,080 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 39,934 64,080 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 328,748,727 346,629,405 100.0%
(i)   Euro 157,856,145 143,832,722 41.5%
(ii)   Dolari SUA 118,835,351 144,661,695 41.7%
(iii)   Ruble ruseşti 10,363,316 15,433,091 4.5%
(iv)   Lei româneşti 11,151,692 12,464,238 3.6%
(v)   Alte valute străine 30,542,223 30,237,659 8.7%
2 Scurte -77,096,347 -103,520,152 100.0%
(i)   Euro -39,953,523 -24,104,783 23.3%
(ii)   Dolari SUA -28,651,571 -71,191,703 68.8%
(iii)   Ruble ruseşti -5,404,436 -5,452,420 5.3%
(iv)   Lei româneşti -152,261 -116,228 0.1%
(v)   Alte valute străine -2,934,556 -2,655,018 2.5%
D.  Capital normativ total 9,026,541,330 9,141,995,674  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 1.75 1.57  
(ii)   Dolari SUA 1.32 1.57  
(iii)   Ruble ruseşti 0.11 0.17  
(iv)   Lei româneşti 0.12 0.14  
(v)   Alte valute străine 0.34 0.33  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.44 -0.26  
(ii)   Dolari SUA -0.32 -0.79  
(iii)   Ruble ruseşti -0.06 -0.06  
(iv)   Lei româneşti 0.00 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.03 -0.03  

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).