• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.01.2024

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna decembrie 2023Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a) obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna noiembrie 2023 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

48,769,737,759

47,975,771,481

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

48,351,427,291

47,620,653,363

99.3%

A.1

Total active bilanţiere în valută

46,011,660,207

45,284,491,898

94.5%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

12,886,590,089

12,306,945,710

25.7%

(i)

 

Numerar

3,012,240,525

2,673,546,308

5.5%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

5,426,063,531

3,281,954,564

6.9%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,877,942,444

1,704,752,841

3.6%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

2,217,387,661

4,334,617,823

9.0%

(v)

 

Valori mobiliare

352,955,978

343,056,476

0.7%

2

Credite acordate în valută

15,535,725,477

15,760,275,925

32.8%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

17,5667,545,746

17,251,125,381

36.0%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-826,850,802

-878,035,080

-1.8%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

748,649,697

844,179,961

1.8%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

418,310,468

355,118,118

0.7%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

101,960,711

94,485,864

0.2%

2

Alte active condiţionale în valută

316,349,757

260,632,254

0.5%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

2,339,767,084

2,336,161,466

4.8%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

2,422,794,651

2,407,212,665

5.0%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-90,256,768

-77,391,210

-0.2%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

7,229,201

6,340,011

0.0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

48,531,656,863

47,718,360,927

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

48,111,870,706

47,346,965,127

99.2%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

48,111,818,078

47,346,897,889

99.2%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

4,135,207

4,276,931

0.0%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

159,659,900

161,390,274

0.3%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

22,090,969,069

21,579,187,306

45.2%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

14,474,859,979

14,262,240,802

29.9%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

5,027,250,630

4,968,766,027

10.5%

6

Credite primite în valută

4,671,547,803

4,699,075,908

9.8%

7

Ajustări

-18,173,633

-20,473,916

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1,701,569,123

1,674,434,577

3.5%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

419,786,157

371,395,800

0.8%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

101,863,982

94,500,741

0.2%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

317,922,175

276,895,059

0.6%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

52,628

67,238

0.0%

 

inclusiv pe categorii

0

0

0.0%

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

52,628

67,238

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

459,588,643

403,518,560

100.0%

(i)

 

Euro

208,812,751

126,94637663

31.3%

(ii)

 

Dolari SUA

221,108,091

256,984,424

63.7%

(iii)

 

Ruble ruseşti

6,450,359

4,941,094

1.2%

(iv)

 

Lei româneşti

8,598,527

5,114,978

1.3%

(v)

 

Alte valute

14,618,915

10,014,401

2.5%

2

Scurte

-221,525,217

-146,116,208

100.0%

(i)

 

Euro

-36,572,452

-71,401,206

48.9%

(ii)

 

Dolari SUA

-178,270,960

-64,857,725

44.4%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-983,274

-921,460

0.6%

(iv)

 

Lei româneşti

-5,098,974

-2,707,959

1.8%

(v)

 

Alte valute

-599,557

-6,227,858

4,3%

D.

Capital normativ total

20,956,486,462

20,835,780,274

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

1.00

0.61

 

(ii)

 

Dolari SUA

1.06

1.23

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.03

0.02

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.04

0.02

 

(v)

 

Alte valute

0.07

0.05

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.17

-0.34

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0.85

-0.31

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.00

0.00

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0.02

-0.01

 

(v)

 

Alte valute

0.00

-0.03

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).