Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.12.2023

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna noiembrie 2023Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a) obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna noiembrie 2023 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

47,816,082,238

47,503,163,027

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

47,367,371,197

47,138,111,352

99.2%

A.1

Total active bilanţiere în valută

44,942,349,256

44,741,666,858

94.2%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

11,491,124,617

11,282,469,709

23.8%

(i)

 

Numerar

2,845,046,972

2,673,546,308

5.6%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

4,169,196,435

2,541,059,348

5.4%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,744,559,506

1,776,428,336

3.7%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

2,376,849,641

4,069,266,055

8.6%

(v)

 

Valori mobiliare

355,472,063

222,169,664

0.5%

2

Credite acordate în valută

16,051,674,437

16,107,988,771

33.9%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

17,588,500,907

17,430,070,773

36.7%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-910,411,243

-899,385,325

-1.9%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

721,460,538

820,522,929

1.7%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

448,711,041

365,051,674

0.8%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

128,606,906

108,075,747

0.2%

2

Alte active condiţionale în valută

320,104,135

256,975,928

0.6%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

2,425,021,941

2,396,444,494

5.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

2,496,311,741

2,472,724,613

5.2%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-77,521,151

-82,719,411

-0.2%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

6,231,351

6,439,292

0.0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

47,492,506,624

47,281,220,133

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

47,042,080,172

46,912,379,965

99.2%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

47,041,993,526

46,912,297,357

99.2%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

5,510,342

9,074,295

0.0%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

171,125,700

174,018,436

0.4%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

21,179,982,123

21,151,306,537

44.7%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

14,137,913,228

14,066,051,505

29.7%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

5,073,875,626

5,019,003,424

10.6%

6

Credite primite în valută

4,842,098,807

4,899,153,134

10.4%

7

Ajustări

-17,481,281

-19,701,772

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1,648,968,981

1,613,391,798

3.4%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

450,426,452

368,840,168

0.8%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

128,678,359

108,133,528

0.2%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

321,748,093

260,706,640

0.6%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

86,646

82,608

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

86,646

82,608

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

502,257,117

344,936,036

100.0%

(i)

 

Euro

103,993,566

76,963,785

22.3%

(ii)

 

Dolari SUA

369,416,891

247,989,573

71.9%

(iii)

 

Ruble ruseşti

6,388,241

2,842,131

0.8%

(iv)

 

Lei româneşti

5,714,829

5,146,618

1.5%

(v)

 

Alte valute

16,743,590

11,993,929

3.5%

2

Scurte

-178,681,495

-122,930,612

100.0%

(i)

 

Euro

-146,293,231

-64,257,421

52.3%

(ii)

 

Dolari SUA

-25,135,207

-46,027,465

37.4%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-3,899,130

-1,584,978

1.3%

(iv)

 

Lei româneşti

-1,239,344

-2,342,837

1.9%

(v)

 

Alte valute

-2,114,583

-8,717,911

7.1%

D.

Capital normativ total

20,603,760,990

20,576,965,616

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0.50

0.37

 

(ii)

 

Dolari SUA

1.79

1.21

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.03

0.01

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.03

0.03

 

(v)

 

Alte valute

0.08

0.06

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.71

-0.31

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0.12

-0.22

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.02

-0.01

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0.01

-0.01

 

(v)

 

Alte valute

-0.01

-0.04

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).