• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.03.2020

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna februarie 2020Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna februarie 2020 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

32.018.595.396

32.151.767.219

100,0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

31.840.413.472

31.869.545.467

99,1%

A.1

Total active bilanţiere în valută

30.199.298.170

30.245.676.775

94,0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

11.842.271.930

12.231.330.092

38,0%

(i)

 

Numerar

2.251.446.391

2.029.997.561

6,3%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

5.635.778.275

6.731.167.337

20,9%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1.850.193.569

2.096.559.122

6,5%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

1.883.330.167

1.153.971.168

3,6%

(v)

 

Valori mobiliare

221.523.528

219.634.905

0,7%

2

Credite acordate în valută

13.324.938.315

13.218.593.809

41,1%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

5.294.261.334

5.011.646.610

15,6%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-1.162.538.558

-1.155.157.342

-3,6%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

900.365.149

939.263.606

2,9%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

178.181.924

282.221.752

0,9%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

37.100.371

55.815.058

0,2%

2

Alte active condiţionale în valută

141.081.553

226.406.694

0,7%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

1.641.115.302

1.623.868.692

5,1%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1.696.031.895

1.678.898.647

5,3%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-67.408.944

-67.649.791

-0,2%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

12.492.351

12.619.836

0,0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

31.892.678.840

32.170.138.839

99,9%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

31.714.530.174

31.885.943.775

99,1%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

31.714.408.200

31.885.841.213

99,0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

4.250.605

4.220.071

0,0%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

0

0

0,0%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

11.711.354.576

12.033.556.013

37,4%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

11.938.871.868

11.845.730.502

36,8%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

4.875.771.376

4.834.077.918

15,0%

6

Credite primite în valută

2.200.830.712

2.198.324.059

6,8%

7

Ajustări

-5.630.547

-6.276.167

0,0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

988.959.610

976.208.818

3,0%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

178.148.666

284.195.064

0,9%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

37.662.527

55.848.116

0,2%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

140.486.139

228.346.948

0,7%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

121.974

102.562

0,0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0,0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

121.974

102.562

0,0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

201.617.056

119.169.080

100,0%

(i)

 

Euro

47.033.022

22.268.115

18,7%

(ii)

 

Dolari SUA

123.551.514

75.178.388

63,1%

(iii)

 

Ruble ruseşti

9.126.219

6.707.803

5,6%

(iv)

 

Lei româneşti

10.188.963

8.865.384

7,4%

(v)

 

Alte valute

11.717.338

6.149.391

5,2%

2

Scurte

-75.700.484

-137.557.556

100,0%

(i)

 

Euro

-25.412.350

-52.286.597

38,0%

(ii)

 

Dolari SUA

-44.070.633

-73.940.798

53,7%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-2.363.338

-4.969.651

3,6%

(iv)

 

Lei româneşti

-1.627.251

-1.053.683

0,8%

(v)

 

Alte valute

-2.226.912

-5.306.827

3,9%

D.

Capital normativ total

11.763.182.153

11.674.190.463

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0,40

0,19

 

(ii)

 

Dolari SUA

1,05

0,65

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0,08

0,06

 

(iv)

 

Lei româneşti

0,09

0,08

 

(v)

 

Alte valute

0,10

0,05

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0,22

-0,45

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0,37

-0,63

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0,02

-0,04

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0,01

-0,01

 

(v)

 

Alte valute

-0,02

-0,05

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).