Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.06.2019

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna mai 2019Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna mai 2019 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

 la sfârşitul lunii    

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

32.665.251.026

32.918.048.403

100,0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

32.288.103.593

32.502.363.787

98,7%

A.1

Total active bilanţiere în valută

30.947.230.911

31.182.617.611

94,7%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

14.173.619.991

14.693.629.758

44,6%

(i)

 

Numerar

2.458.861.039

2.543.188.573

7,7%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

8.095.048.030

8.786.418.128

26,7%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1.982.382.071

1.775.537.305

5,4%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

1.182.999.300

1.155.293.688

3,5%

(v)

 

Valori mobiliare

454.329.551

433.192.065

1,3%

2

Credite acordate în valută

13.371.318.968

13.241.963.581

40,2%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

4.001.533.069

3.887.345.057

11,8%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-1.740.672.347

-1.706.152.877

-5,2%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

1.141.431.230

1.065.832.093

3,3%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

377.147.433

415.684.616

1,3%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

124.001.112

171.690.887

0,5%

2

Alte active condiţionale în valută

253.146.321

243.993.729

0,8%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

1.340.872.682

1.319.746.176

4,0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1.398.163.227

1.376.591.492

4,2%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-75.504.742

-74.416.574

-0,2%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

18.214.197

17.571.257

0,0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

32.581.966.379

32.956.675.881

100,0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

32.301.073.544

32.524.621.957

98,7%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

32.300.947.247

32.524.582.716

98,7%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

4.426.043

4.390.285

0,0%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

0

0

0,0%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

12.174.696.564

12.537.966.314

38,1%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

12.595.848.241

12.536.743.934

38,0%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

4.175.460.816

4.084.599.879

12,4%

6

Credite primite în valută

2.506.388.857

2.466.115.251

7,5%

7

Ajustări

-7.012.270

-7.160.340

0,0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

851.138.996

901.927.393

2,7%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

280.892.835

432.053.925

1,3%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

116.302.055

197.891.042

0,6%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

164.590.780

234.162.883

0,7%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

126.297

39.241

0,0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0,0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

126.297

39.241

0,0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

211.574.938

165.858.084

100,0%

(i)

 

Euro

36.203.330

43.527.514

26,2%

(ii)

 

Dolari SUA

128.718.892

81.477.903

49,1%

(iii)

 

Ruble ruseşti

10.412.579

10.398.838

6,3%

(iv)

 

Lei româneşti

9.100.578

7.055.151

4,3%

(v)

 

Alte valute

27.139.559

23.398.678

14,1%

2

Scurte

-128.290.285

-204.419.974

100,0%

(i)

 

Euro

-72.874.599

-71.034.136

34,8%

(ii)

 

Dolari SUA

-43.824.958

-117.283.324

57,4%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-5.302.695

-6.589.343

3,2%

(iv)

 

Lei româneşti

-2.672.566

-4.325.269

2,1%

(v)

 

Alte valute

-3.615.467

-5.187.902

2,5%

D.

Capital normativ total

10.996.279.178

10.994.987.796

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0,33

0,40

 

(ii)

 

Dolari SUA

1,17

0,74

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0,09

0,09

 

(iv)

 

Lei româneşti

0,08

0,06

 

(v)

 

Alte valute

0,25

0,21

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0,66

-0,65

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0,40

-1,07

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0,05

-0,06

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0,02

-0,04

 

(v)

 

Alte valute

-0,03

-0,05

 

 

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).