Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.04.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna martie 2017Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna martie 2017 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii      mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 28,968,099,887 29,968,722,020 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 28,221,464,051 28,952,681,688 96.6%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 27,157,459,296 27,894,410,357 93.1%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 10,242,219,714 10,723,186,310 35.8%
(i)   Numerar 2,396,168,314 2,269,892,915 7.6%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 5,971,005,834 6,512,189,645 21.7%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,451,748,705 1,422,385,239 4.7%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 406,549,131 501,837,122 1.7%
(v)   Valori mobiliare 16,747,730 16,881,389 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 14,581,538,111 14,829,273,414 49.5%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,489,736,046 3,514,074,222 11.7%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -1,882,687,711 -1,897,314,240 -6.3%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 726,653,136 725,190,651 2.4%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 746,635,836 1,016,040,332 3.4%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  61,791,145 68,654,505 0.2%
2 Alte active condiţionale în valută străină  684,844,691 947,385,826 3.2%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,064,004,755 1,058,271,331 3.5%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,145,434,061 1,136,579,390 3.8%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -90,439,853 -87,186,029 -0.3%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 9,010,547 8,877,970 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 28,910,328,134 29,712,898,546 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 28,166,886,100 28,670,570,323 96.5%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 28,166,859,181 28,670,541,488 96.5%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 1,214,576 1,605,655 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 207,600 204,164 0.0%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 7,858,993,535 8,240,116,509 27.7%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 14,009,012,415 14,061,490,519 47.3%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,479,851,031 3,522,327,357 11.9%
6 Credite primite în valută străină  2,278,120,128 2,287,897,029 7.7%
7 Ajustări -5,468,943 -5,638,881 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 544,928,839 562,539,136 1.9%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 743,442,034 1,042,328,223 3.5%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 61,443,948 81,029,435 0.3%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  681,998,086 961,298,788 3.2%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 26,919 28,834 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 26,919 28,834 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 191,097,490 314,523,710 100.0%
(i)   Euro 110,431,153 100,888,083 32.1%
(ii)   Dolari SUA 60,675,849 189,752,947 60.3%
(iii)   Ruble ruseşti 3,837,240 6,175,609 2.0%
(iv)   Lei româneşti 11,662,144 11,652,013 3.7%
(v)   Alte valute străine 4,491,104 6,055,058 1.9%
2 Scurte -133,325,730 -58,683,606 100.0%
(i)   Euro -27,004,265 -20,177,649 34.4%
(ii)   Dolari SUA -85,321,047 -28,909,729 49.3%
(iii)   Ruble ruseşti -15,293,765 -6,316,864 10.8%
(iv)   Lei româneşti 0 -262,019 0.4%
(v)   Alte valute străine -5,706,653 -3,017,346 5.1%
D.  Capital normativ total 10,032,028,140 10,010,407,448  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 1.10 1.01  
(ii)   Dolari SUA 0.60 1.90  
(iii)   Ruble ruseşti 0.04 0.06  
(iv)   Lei româneşti 0.12 0.12  
(v)   Alte valute străine 0.04 0.06  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.27 -0.20  
(ii)   Dolari SUA -0.85 -0.29  
(iii)   Ruble ruseşti -0.15 -0.06  
(iv)   Lei româneşti 0.00 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.06 -0.03  

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).