Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.12.2022

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna noiembrie 2022Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna noiembrie 2022 (lei moldoveneşti)

 

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei 
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfârşitul lunii      mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 45.987.821.858 45.432.004.554 100,0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 45.081.154.631 44.401.555.259 97,7%
A.1 Total active bilanţiere în valută  42.701.334.086 42.086.861.114 92,6%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută  7.715.743.417 7.531.788.008 16,6%
(i)   Numerar 2.929.911.027 2.705.764.322 6,0%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 2.028.023.751 2.546.453.082 5,6%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 905.772.234 1.043.040.959 2,3%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 1.634.253.963 1.024.155.536 2,2%
(v)   Valori mobiliare 217.782.442 212.374.109 0,5%
2 Credite acordate în valută 18.123.262.691 17.696.521.685 38,9%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 17.375.561.395 17.077.913.349 37,6%
4 Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere -1.367.111.779 -1.302.956.907 -2,9%
5 Alte active în valută  (A1-1-2-3-4) 853.878.362 1.083.594.980 2,4%
A.2 Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere) 906.667.227 1.030.449.295 2,3%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută 363.092.625 288.587.726 0,7%
2 Alte active condiţionale în valută 543.574.602 741.861.569 1,6%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei  2.379.820.545 2.314.694.145 5,1%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 2.477.290.799 2.407.769.025 5,3%
2 Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere -102.264.437 -97.855.855 -0,2%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 4.794.183 4.780.975 0,0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 45.681.573.720 45.258.084.945 100,0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 44.852.813.757 44.094.381.606 97,4%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută  44.852.731.630 44.094.297.192 97,4%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate 155.251.494 91.562.102 0,2%
2 Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate 589.956.650 665.589.330 1,5%
3 Conturi curente în valută  ale clienţilor 21.486.156.638 22.023.001.243 48,7%
4 Depozite la termen în valută  ale clienţilor 10.757.836.196 9.887.539.167 21,8%
5 Depozite diverse în valută  ale clienţilor 5.050.970.259 4.937.305.178 10,9%
6 Credite primite în valută 4.963.191.419 4.733.291.192 10,4%
7 Ajustări -14.159.551 -14.030.764 0,0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7) 1.863.528.525 1.770.039.744 3,9%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere) 828.759.963 1.163.703.339 2,6%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută 362.449.882 398.415.243 0,9%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută   466.310.081 765.288.096 1,7%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei  82.127 84.414 0,0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0,0%
  Alte obligaţiuni ataşate 82.127 84.414 0,0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 415.046.057 312.251.149 100,0%
(i)   Euro 115.705.900 64.741.042 20,7%
(ii)   Dolari SUA 282.868.769 228.991.544 73,4%
(iii)   Ruble ruseşti 7.422.885 7.264.570 2,3%
(iv)   Lei româneşti 3.621.268 3.812.850 1,2%
(v)   Alte valute  5.427.235 7.441.143 2,4%
2 Scurte -108.797.909 -138.328.128 100,0%
(i)   Euro -50.550.133 -52.950.201 38,3%
(ii)   Dolari SUA -41.548.963 -70.025.442 50,6%
(iii)   Ruble ruseşti -6.990.559 -3.739.891 2,7%
(iv)   Lei româneşti -2.751.109 -2.504.703 1,8%
(v)   Alte valute  -6.957.145 -9.107.891 6,6%
D.  Capital normativ total 18.274.092.157 18.136.531.893  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 0,63 0,36  
(ii)   Dolari SUA 1,55 1,26  
(iii)   Ruble ruseşti 0,04 0,04  
(iv)   Lei româneşti 0,02 0,02  
(v)   Alte valute  0,03 0,04  
2 Scurte      
(i)   Euro -0,28 -0,29  
(ii)   Dolari SUA -0,23 -0,39  
(iii)   Ruble ruseşti -0,04 -0,02  
(iv)   Lei româneşti -0,02 -0,01  
(v)   Alte valute  -0,04 -0,05  

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).