Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.05.2015

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna aprilie 2015(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfîrşitul lunii

mediu lunar

A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 51,537,608,016 51,120,015,292 100.0%
  Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3) 50,584,671,663 50,070,121,337 97.9%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 49,381,817,251 48,905,966,737 95.7%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 12,230,299,949 12,035,540,138 23.6%
(i)   Numerar 1,565,248,586 1,462,423,617 2.9%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 8,795,471,621 8,856,543,413 17.3%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,389,405,141 1,072,301,060 2.1%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 461,527,276 626,954,151 1.2%
(v)   Valori mobiliare 18,647,325 17,317,898 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 16,556,529,578 16,370,572,303 32.0%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,952,347,423 3,929,222,937 7.7%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -4,233,832,865 -4,093,503,894 -8.0%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 20,876,473,166 20,664,135,253 40.4%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 952,936,353 1,049,893,955 2.1%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină 420,031,788 520,921,650 1.0%
2 Alte active condiţionale în valută străină 532,904,565 528,972,304 1.1%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,202,854,412 1,164,154,600 2.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,258,892,763 1,217,661,701 2.3%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -65,804,271 -63,259,571 -0.1%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 9,765,920 9,752,469 0.0%
B. Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3) 44,491,502,427 44,528,386,076 100.0%
  Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3) 43,125,169,336 43,087,631,657 96.8%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 43,125,169,336 43,087,630,924 96.8%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 18,450,238 16,424,454 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 472,054,450 476,082,264 1.1%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 6,664,611,175 6,923,177,748 15.6%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 17,454,598,321 17,232,286,280 38.7%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,670,731,304 3,513,822,268 7.9%
6 Credite primite în valută străină 4,594,654,686 4,691,361,646 10.5%
7 Ajustări -10,740,603 -12,031,456 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 10,260,809,765 10,246,507,720 23.0%
B.2 Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 1,366,333,091 1,440,754,419 3.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 601,680,177 657,811,426 1.5%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină 764,652,914 782,942,993 1.7%
B.3 Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine 0 733 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 0 733 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise      
1 Lungi* 7,191,628,226 6,787,530,833 100.0%
(i)   Euro 3,610,282,798 3,348,566,105 49.3%
(ii)   Dolari SUA 3,449,233,789 3,270,950,060 48.2%
(iii)   Ruble ruseşti 112,471,766 141,217,868 2.1%
(iv)   Lei româneşti 6,559,227 6,243,215 0.1%
(v)   Alte valute străine 13,080,646 20,553,585 0.3%
2 Scurte** -145,522,625 -196,139,066 100.0%
(i)   Euro -46,285,722 -55,742,655 28.4%
(ii)   Dolari SUA -55,636,941 -104,847,808 53.4%
(iii)   Ruble ruseşti -40,651,313 -32,305,116 16.5%
(iv)   Lei româneşti -529,621 -526,520 0.3%
(v)   Alte valute străine -2,419,028 -2,716,967 1.4%
D. Capital normativ total 9,394,933,231 9,323,357,897  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi***      
(i)   Euro 38.43 35.92  
(ii)   Dolari SUA 36.71 35.09  
(iii)   Ruble ruseşti 1.20 1.51  
(iv)   Lei româneşti 0.07 0.07  
(v)   Alte valute străine 0.14 0.22  
2 Scurte****      
(i)   Euro -0.49 -0.60  
(ii)   Dolari SUA -0.59 -1.12  
(iii)   Ruble ruseşti -0.43 -0.35  
(iv)   Lei româneşti -0.01 -0.01  
(v)   Alte valute străine -0.03 -0.03  

* Mărimea poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei 172.37 mil.MDL, dintre care în Euro: 10.48 mil.MDL; Dolari SUA: 131.95 mil.MDL; Ruble rusești: 20.1 mil.MDL

** Mărimea poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei -105.43 mil.MDL, dintre care în Euro: -46.29 mil.MDL; Dolari SUA: -55.64 mil.MDL; Ruble rusești: -0.56 mil.MDL

*** Raportul poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: 0.13 %; Dolari SUA: 1.6 %; Ruble rusești:0.24 %

**** Raportul poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: -0.56 %; Dolari SUA: -0.68 %; Ruble rusești:-0.01 %

Statistica

 


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a) activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b) activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) – cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a) obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b) obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) – vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii. 

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).