• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.07.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna iunie 2017Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna iunie 2017 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii      mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 28,939,647,693 28,580,909,301 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 28,143,880,029 27,996,939,788 98.0%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 27,081,660,400 26,943,142,929 94.3%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 10,903,348,750 10,804,514,804 37.8%
(i)   Numerar 2,753,965,252 2,540,031,552 8.9%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 6,177,207,956 6,289,902,276 22.0%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,501,482,077 1,551,016,871 5.4%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 452,549,252 405,257,170 1.4%
(v)   Valori mobiliare 18,144,213 18,306,935 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 13,948,802,413 13,752,668,134 48.1%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,420,972,972 3,392,727,139 11.9%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -1,817,734,665 -1,788,047,370 -6.2%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 626,270,930 781,280,222 2.7%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 795,767,664 583,969,514 2.0%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  94,909,988 67,259,087 0.2%
2 Alte active condiţionale în valută străină  700,857,676 516,710,427 1.8%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,062,219,629 1,053,796,859 3.7%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,150,233,202 1,134,376,897 4.0%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -97,183,763 -89,473,521 -0.3%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 9,170,190 8,893,483 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 28,834,352,226 28,385,091,324 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 27,786,420,181 27,763,003,000 97.8%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 27,786,386,791 27,762,998,823 97.8%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 1,453,123 1,168,583 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 184,560 188,798 0.0%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 7,726,979,795 7,896,428,301 27.8%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 13,696,171,680 13,587,747,819 47.8%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,531,302,380 3,511,286,443 12.4%
6 Credite primite în valută străină  2,352,898,224 2,234,303,287 7.9%
7 Ajustări -5,273,757 -5,335,292 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 482,670,786 537,210,885 1.9%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 1,047,932,045 622,088,324 2.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 136,891,486 72,696,368 0.3%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  911,040,559 549,391,957 1.9%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 33,390 4,177 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 33,390 4,177 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 214,872,115 280,521,907 100.0%
(i)   Euro 72,232,227 89,282,775 31.8%
(ii)   Dolari SUA 122,928,475 159,722,485 56.9%
(iii)   Ruble ruseşti 2,738,335 8,631,706 3.1%
(iv)   Lei româneşti 9,423,008 13,459,579 4.8%
(v)   Alte valute străine 7,550,070 9,425,362 3.4%
2 Scurte -109,576,635 -84,753,057 100.0%
(i)   Euro -66,166,551 -35,621,471 42.0%
(ii)   Dolari SUA -30,488,191 -41,008,899 48.4%
(iii)   Ruble ruseşti -11,148,863 -4,008,300 4.7%
(iv)   Lei româneşti -463,736 -205,283 0.3%
(v)   Alte valute străine -1,309,294 -3,909,104 4.6%
D.  Capital normativ total 10,167,506,278 10,116,827,848  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 0.71 0.88  
(ii)   Dolari SUA 1.21 1.58  
(iii)   Ruble ruseşti 0.03 0.09  
(iv)   Lei româneşti 0.09 0.13  
(v)   Alte valute străine 0.07 0.09  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.65 -0.35  
(ii)   Dolari SUA -0.30 -0.40  
(iii)   Ruble ruseşti -0.11 -0.04  
(iv)   Lei româneşti 0.00 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.01 -0.04  

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).