• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2023

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna setembrie 2023Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a) obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna septembrie 2023 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

46,172,005,380

46,136,297,611

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

45,924,603,250

45,842,255,771

99.4%

A.1

Total active bilanţiere în valută

43,450,628,925

43,487,686,923

94.3%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

10,574,044,717

10,336,035,238

22.4%

(i)

 

Numerar

2,775,257,885

2,796,082,320

6.1%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

3,664,789,035

2,422,513,326

5.2%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,778,262,766

1,164,451,488

2.5%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

2,148,811,614

3,744,514,098

8.1%

(v)

 

Valori mobiliare

206,923,417

208,474,007

0.5%

2

Credite acordate în valută

16,250,566,194

16,539,120,784

35.8%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

16,705,824,444

16,632,180,861

36.1%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-894,483,836

-925,255,762

-2.0%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

814,677,406

905,605,801

2.0%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

247,402,130

294,041,840

0.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

82,859,398

105,368,997

0.2%

2

Alte active condiţionale în valută

164,542,732

188,672,842

0.4%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

2,473,974,325

2,354,568,848

5.1%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

2,551,367,173

2,447,754,547

5.3%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-84,455,732

-99,350,977

-0.2%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

7,062,884

6,165,278

0.0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

45,944,229,292

46,087,006,205

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

45,696,460,154

45,787,699,064

99.4%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

45,696,422,615

45,787,654,996

99.4%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

12,241,162

10,444,209

0.0%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

187,424,000

187,581,038

0.4%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

20,682,727,128

20,887,971,870

45.3%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

13,562,641,612

13,459,575,712

29.2%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

4,975,961,074

4,957,327,546

10.8%

6

Credite primite în valută

4,647,633,547

4,706,359,057

10.2%

7

Ajustări

-15,972,122

-17,493,513

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1,643,766,214

1,595,889,077

3.5%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

247,769,138

299,307,141

0.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

82,979,784

104,466,878

0.2%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

164,789,354

194,840,264

0.4%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

37,539

44,068

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

37,539

44,068

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

296,334,227

198,133,073

100.0%

(i)

 

Euro

51,551,952

72,519,261

36.6%

(ii)

 

Dolari SUA

225,752,840

106,061,039

53.5%

(iii)

 

Ruble ruseşti

1,655,802

2,643,377

1.3%

(iv)

 

Lei româneşti

2,677,492

4,286,113

2.2%

(v)

 

Alte valute

14,696,141

12,623,285

6.4%

2

Scurte

-68,558,125

-148,841,658

100.0%

(i)

 

Euro

-57,066,463

-56,417,750

37.9%

(ii)

 

Dolari SUA

-2,819,705

-81,074,739

54.5%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-2,088,610

-1,498,891

1.0%

(iv)

 

Lei româneşti

-1,826,110

-3,760,845

2.5%

(v)

 

Alte valute

-4,757,237

-6,089,433

4.1%

D.

Capital normativ total

20,636,151,417

20,646,116,879

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0.25

0.35

 

(ii)

 

Dolari SUA

1.09

0.51

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.01

0.01

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.01

0.02

 

(v)

 

Alte valute

0.07

0.06

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.28

-0.27

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0.01

-0.39

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.01

-0.01

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0.01

-0.02

 

(v)

 

Alte valute

-0.02

-0.03

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).