Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.07.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna iunie 2016Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna  iunie 2016 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 30,863,299,152 31,359,018,401 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 29,293,884,729 29,436,543,682 93.9%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 28,239,844,023 28,379,385,036 90.5%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 9,711,008,039 9,671,500,515 30.8%
(i)   Numerar 2,632,741,140 2,427,537,659 7.7%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 5,424,645,457 5,735,349,894 18.3%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,114,730,574 1,031,849,580 3.3%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 512,738,202 449,128,458 1.4%
(v)   Valori mobiliare 26,152,666 27,634,924 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 15,964,898,910 15,941,919,228 50.8%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,456,608,375 3,474,515,536 11.1%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -1,512,484,148 -1,483,727,687 -4.7%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 619,812,847 775,177,444 2.5%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 1,569,414,423 1,922,474,719 6.1%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  142,257,864 99,527,035 0.3%
2 Alte active condiţionale în valută străină  1,427,156,559 1,822,947,685 5.8%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,054,040,706 1,057,158,646 3.4%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,127,931,862 1,126,920,914 3.6%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -84,932,542 -82,838,450 -0.2%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 11,041,386 13,076,182 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 30,431,168,369 31,063,780,089 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 28,866,002,737 29,147,226,557 93.8%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 28,865,912,231 29,147,125,978 93.8%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 1,684,362 1,746,699 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 22,218,380 22,427,968 0.1%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 7,678,588,599 7,697,228,458 24.8%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 14,366,337,726 14,486,962,707 46.6%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,340,643,714 3,355,374,029 10.8%
6 Credite primite în valută străină  2,970,983,300 3,088,788,658 9.9%
7 Ajustări -9,991,968 -10,228,553 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 495,448,118 504,826,013 1.6%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 1,565,165,632 1,916,553,531 6.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 143,400,183 99,027,830 0.3%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  1,421,765,449 1,817,525,702 5.9%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 90,506 100,579 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 90,506 100,579 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 455,663,943 356,150,266 100.0%
(i)   Euro 177,856,167 111,479,794 31.3%
(ii)   Dolari SUA 219,328,898 196,143,315 55.1%
(iii)   Ruble ruseşti 22,056,357 9,538,845 2.7%
(iv)   Lei româneşti 13,495,555 14,932,577 4.2%
(v)   Alte valute străine 22,926,966 24,055,735 6.7%
2 Scurte -23,533,149 -60,932,538 100.0%
(i)   Euro -14,266,600 -29,722,524 48.8%
(ii)   Dolari SUA -406,513 -18,618,970 30.5%
(iii)   Ruble ruseşti -6,760,928 -8,950,589 14.7%
(iv)   Lei româneşti 0 -33,224 0.1%
(v)   Alte valute străine -2,099,108 -3,607,231 5.9%
D.  Capital normativ total 9,333,986,804 9,453,970,388  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 1.91 1.18  
(ii)   Dolari SUA 2.35 2.07  
(iii)   Ruble ruseşti 0.24 0.10  
(iv)   Lei româneşti 0.14 0.16  
(v)   Alte valute străine 0.25 0.25  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.15 -0.31  
(ii)   Dolari SUA 0.00 -0.20  
(iii)   Ruble ruseşti -0.07 -0.09  
(iv)   Lei româneşti 0.00 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.02 -0.04  

 

Statistica

 


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).