• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.04.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna martie 2018Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna martie 2018 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv cu activele şi
obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine

Sold

Ponderea
mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

30,928,457,379

31,290,666,821

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

30,080,646,982

30,484,740,066

97.4%

A.1

Total active bilanţiere în valută straină

28,971,385,572

29,373,589,608

93.9%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută străină

13,391,475,917

13,599,129,020

43.5%

(i)

 

Numerar

2,496,408,873

2,310,352,160

7.4%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

9,179,839,959

9,584,733,142

30.6%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,131,636,883

1,121,603,256

3.6%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

580,424,772

579,205,323

1.9%

(v)

 

Valori mobiliare

3,165,430

3,235,138

0.0%

2

Credite acordate în valută străină

12,828,168,745

12,921,630,789

41.3%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

3,663,135,844

3,611,045,898

11.5%

4

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-1,702,292,189

-1,714,480,531

-5.5%

5

Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)

790,897,255

956,264,432

3.1%

A.2

Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)

847,810,397

805,926,755

2.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină

90,667,550

108,454,807

0.4%

2

Alte active condiţionale în valută străină

757,142,847

697,471,948

2.2%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei străine

1,109,261,410

1,111,150,458

3.5%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1,193,358,797

1,196,511,532

3.8%

2

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-116,882,283

-129,691,063

-0.4%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

32,784,896

44,329,989

0.1%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

30,693,255,058

31,185,424,828

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

29,791,472,918

30,379,169,403

97.4%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină

29,791,468,758

30,379,165,621

97.4%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate

4,007,758

4,035,683

0.0%

2

Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate

50,732,250

51,085,631

0.2%

3

Conturi curente în valută străină ale clienţilor

8,968,271,809

9,410,712,168

30.2%

4

Depozite la termen în valută străină ale clienţilor

13,414,333,907

13,588,364,660

43.6%

5

Depozite diverse în valută străină ale clienţilor

3,385,513,744

3,411,594,803

10.9%

6

Credite primite în valută străină

2,398,351,144

2,599,080,727

8.3%

7

Ajustări

-6,622,816

-4,474,743

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1,576,880,962

1,318,766,693

4.2%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)

901,782,140

806,255,425

2.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină

90,691,954

108,768,239

0.4%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină

811,090,186

697,487,186

2.2%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine

4,160

3,782

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

4,160

3,782

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

294,112,251

202,643,236

100.0%

(i)

 

Euro

166,198,011

104,098,143

51.4%

(ii)

 

Dolari SUA

99,173,052

73,239,929

36.1%

(iii)

 

Ruble ruseşti

9,242,947

6,752,502

3.3%

(iv)

 

Lei româneşti

8,614,052

10,527,805

5.2%

(v)

 

Alte valute străine

10,884,189

8,024,857

4.0%

2

Scurte

-58,909,918

-97,401,690

100.0%

(i)

 

Euro

-11,603,299

-31,678,403

32.5%

(ii)

 

Dolari SUA

-38,024,494

-56,311,979

57.8%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-2,484,164

-5,491,011

5.7%

(iv)

 

Lei româneşti

-1,452,837

-478,953

0.5%

(v)

 

Alte valute străine

-5,345,124

-3,441,345

3.5%

D.

Capital normativ total

10,921,461,088

10,829,904,939

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

1.52

0.96

 

(ii)

 

Dolari SUA

0.91

0.68

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.08

0.06

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.08

0.10

 

(v)

 

Alte valute străine

0.10

0.07

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.11

-0.29

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0.35

-0.52

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.02

-0.05

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0.01

0.00

 

(v)

 

Alte valute străine

-0.05

-0.03

 

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).