Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.02.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna ianuarie 2018Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna ianuarie 2018 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine

Sold

Ponderea mediei lunare

 la sfârşitul lunii    

mediu lunar

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

31,867,653,878

31,455,553,253

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

30,102,199,276

30,049,811,199

95.5%

A.1

Total active bilanţiere în valută straină

28,991,105,732

28,947,209,510

92.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută străină

13,000,552,305

12,671,610,327

40.3%

(i)

 

Numerar

2,411,965,521

2,230,434,011

7.1%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

8,775,133,577

8,716,391,855

27.7%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,091,988,898

1,096,180,914

3.5%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

704,092,812

611,290,327

1.9%

(v)

 

Valori mobiliare

17,371,497

17,313,221

0.1%

2

Credite acordate în valută străină

13,576,104,435

13,676,405,576

43.5%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

3,565,700,574

3,597,501,514

11.4%

4

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-1,909,771,896

-1,904,535,134

-6.1%

5

Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)

758,520,314

906,227,227

2.9%

A.2

Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)

1,765,454,602

1,405,742,053

4.5%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină

843,901,231

491,520,475

1.6%

2

Alte active condiţionale în valută străină

921,553,371

914,221,578

2.9%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei străine

1,111,093,544

1,102,601,689

3.5%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1,195,277,469

1,184,490,305

3.8%

2

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-129,998,625

-127,271,093

-0.4%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

45,814,700

45,382,477

0.1%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

31,768,962,297

31,272,320,987

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

29,966,387,380

29,842,863,445

95.4%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină

29,966,381,953

29,842,859,074

95.4%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate

5,330,912

17,469,828

0.1%

2

Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate

51,976,500

51,624,631

0.2%

3

Conturi curente în valută străină ale clienţilor

8,562,426,449

8,552,287,262

27.3%

4

Depozite la termen în valută străină ale clienţilor

13,888,521,829

13,835,699,975

44.2%

5

Depozite diverse în valută străină ale clienţilor

3,421,824,815

3,454,027,220

11.0%

6

Credite primite în valută străină

2,710,404,286

2,718,685,659

8.7%

7

Ajustări

-4,896,364

-4,970,390

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1,330,793,526

1,218,034,888

3.9%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)

1,802,574,917

1,429,457,543

4.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină

890,256,494

512,480,733

1.7%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină

912,318,423

916,976,810

2.9%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine

5,427

4,370

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

5,427

4,370

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

180,831,075

279,723,275

100.0%

(i)

 

Euro

98,551,211

118,488,296

42.4%

(ii)

 

Dolari SUA

52,104,508

123,949,743

44.3%

(iii)

 

Ruble ruseşti

11,633,362

13,790,813

4.9%

(iv)

 

Lei româneşti

11,184,311

12,553,005

4.5%

(v)

 

Alte valute străine

7,357,683

10,941,418

3.9%

2

Scurte

-82,139,482

-96,428,927

100.0%

(i)

 

Euro

-33,032,605

-33,137,720

34.4%

(ii)

 

Dolari SUA

-43,332,775

-57,095,754

59.2%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-527,305

-2,841,070

2.9%

(iv)

 

Lei româneşti

-71,723

-259,713

0.3%

(v)

 

Alte valute străine

-5,175,074

-3,094,669

3.2%

D.

Capital normativ total

10,509,162,845

10,587,489,942

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0.94

1.12

 

(ii)

 

Dolari SUA

0.50

1.17

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.11

0.13

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.11

0.12

 

(v)

 

Alte valute străine

0.07

0.10

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.31

-0.31

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0.41

-0.54

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.01

-0.03

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.00

0.00

 

(v)

 

Alte valute străine

-0.05

-0.03

 

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).