• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.11.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna octombrie 2016Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna octombrie 2016 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 32,559,898,132 32,571,867,055 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 29,037,905,301 28,997,202,325 89.0%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 27,976,624,179 27,932,934,379 85.7%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 9,702,560,559 9,528,927,348 29.2%
(i)   Numerar 1,948,579,453 2,157,952,790 6.6%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 5,904,264,290 5,777,853,505 17.7%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,092,144,073 1,063,822,184 3.3%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 717,940,724 498,292,783 1.5%
(v)   Valori mobiliare 39,632,019 31,006,086 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 15,888,577,336 15,927,464,949 48.9%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,459,909,451 3,458,863,941 10.6%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -1,761,285,071 -1,723,839,362 -5.3%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 686,861,904 741,517,503 2.3%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 3,521,992,831 3,574,664,730 11.0%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  99,464,407 113,379,180 0.4%
2 Alte active condiţionale în valută străină  3,422,528,424 3,461,285,551 10.6%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,061,281,122 1,064,267,946 3.3%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,136,489,628 1,139,440,146 3.5%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -84,913,186 -84,407,683 -0.2%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 9,704,680 9,235,482 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 32,357,565,702 32,390,284,737 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 28,836,175,505 28,795,294,522 88.9%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 28,836,128,004 28,795,273,283 88.9%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 1,191,683 1,634,714 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 191,160 190,789 0.0%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 8,132,951,300 8,147,488,933 25.1%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 14,124,767,546 14,132,612,603 43.6%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,412,521,145 3,455,126,095 10.7%
6 Credite primite în valută străină  2,549,876,905 2,494,441,162 7.7%
7 Ajustări -7,329,367 -7,475,369 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 621,957,632 571,254,357 1.8%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 3,521,390,197 3,594,990,216 11.1%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 99,118,244 125,989,711 0.4%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  3,422,271,953 3,469,000,505 10.7%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 47,501 21,238 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 47,501 21,238 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 302,854,873 303,662,371 100.0%
(i)   Euro 82,833,274 140,117,234 46.1%
(ii)   Dolari SUA 149,271,254 101,354,389 33.4%
(iii)   Ruble ruseşti 27,948,495 9,337,465 3.1%
(iv)   Lei româneşti 12,153,751 12,232,781 4.0%
(v)   Alte valute străine 30,648,099 40,620,503 13.4%
2 Scurte -100,522,434 -122,116,449 100.0%
(i)   Euro -62,127,261 -43,150,006 35.3%
(ii)   Dolari SUA -30,857,655 -63,705,544 52.2%
(iii)   Ruble ruseşti -5,373,375 -12,997,004 10.7%
(iv)   Lei româneşti 0 -53,521 0.0%
(v)   Alte valute străine -2,164,143 -2,210,374 1.8%
D.  Capital normativ total 9,491,672,322 9,429,445,552  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 0.87 1.49  
(ii)   Dolari SUA 1.57 1.08  
(iii)   Ruble ruseşti 0.29 0.10  
(iv)   Lei româneşti 0.13 0.13  
(v)   Alte valute străine 0.32 0.43  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.65 -0.46  
(ii)   Dolari SUA -0.33 -0.68  
(iii)   Ruble ruseşti -0.06 -0.14  
(iv)   Lei româneşti 0.00 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.02 -0.02  

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).