• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.07.2022

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna iunie 2022Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna iunie 2022 (lei moldoveneşti)

 

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

 la sfârşitul lunii    

mediu lunar

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

43.363.591.556

42.414.990.385

100,0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

42.708.338.393

41.990.248.606

99,0%

A.1

Total active bilanţiere în valută

40.582.966.525

39.843.550.691

93,9%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

12.456.777.084

12.200.779.004

28,8%

(i)

 

Numerar

3.278.019.311

3.694.388.259

8,7%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

5.289.656.901

4.915.571.371

11,6%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1.402.994.496

1.465.032.818

3,5%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

2.268.108.747

1.906.551.928

4,5%

(v)

 

Valori mobiliare

217.997.629

219.234.628

0,5%

2

Credite acordate în valută

15.102.617.090

15.012.529.959

35,4%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

13.298.656.154

12.814.054.571

30,2%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-1.221.946.431

-1.176.859.253

-2,8%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

946.862.628

993.046.409

2,3%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

655.253.163

424.741.779

1,0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

247.715.142

97.372.514

0,2%

2

Alte active condiţionale în valută

407.538.021

327.369.265

0,8%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

2.125.371.868

2.146.697.915

5,1%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

2.199.262.349

2.213.366.110

5,2%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-78.400.616

-71.278.277

-0,1%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

4.510.135

4.610.082

0,0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

43.327.788.673

42.419.787.837

100,0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

42.673.973.802

41.969.471.898

98,9%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

42.673.898.337

41.969.390.952

98,9%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

76.988.132

76.234.142

0,2%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

0

17.382.282

0,0%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

21.641.165.902

21.494.210.155

50,7%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

10.314.332.193

10.462.052.814

24,6%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

5.090.477.778

5.118.387.223

12,1%

6

Credite primite în valută

3.907.148.418

3.311.883.262

7,8%

7

Ajustări

-9.884.319

-10.842.285

0,0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1.653.670.233

1.500.083.361

3,5%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

653.814.871

450.315.939

1,1%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

247.034.311

97.048.785

0,2%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

406.780.560

353.267.154

0,9%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

75.465

80.946

0,0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0,0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

75.465

80.946

0,0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

169.051.594

189.902.235

100,0%

(i)

 

Euro

72.009.143

48.321.201

25,4%

(ii)

 

Dolari SUA

71.819.421

121.285.418

63,9%

(iii)

 

Ruble ruseşti

8.772.180

4.558.376

2,4%

(iv)

 

Lei româneşti

4.702.593

3.129.051

1,7%

(v)

 

Alte valute

11.748.257

12.608.189

6,6%

2

Scurte

-133.248.710

-194.194.245

100,0%

(i)

 

Euro

-57.489.069

-73.832.059

38,0%

(ii)

 

Dolari SUA

-64.108.840

-101.437.032

52,2%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-6.287.318

-10.585.933

5,5%

(iv)

 

Lei româneşti

-1.482.499

-3.311.370

1,7%

(v)

 

Alte valute

-3.880.984

-5.027.850

2,6%

D.

Capital normativ total

16.403.096.730

16.381.048.068

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0,44

0,29

 

(ii)

 

Dolari SUA

0,44

0,74

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0,05

0,03

 

(iv)

 

Lei româneşti

0,03

0,02

 

(v)

 

Alte valute

0,07

0,08

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0,35

-0,45

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0,39

-0,62

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0,04

-0,06

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0,01

-0,02

 

(v)

 

Alte valute

-0,02

-0,03

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).