• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.02.2022

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna ianuarie 2022Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna ianuarie 2022 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

42,663,947,455

43,698,382,627

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

42,236,184,763

43,025,010,235

98.5%

A.1

Total active bilanţiere în valută

40,366,393,267

41,108,999,300

94.1%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

15,242,006,546

15,691,401,766

35.8%

(i)

 

Numerar

2,402,067,605

2,773,973,701

6.3%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

9,588,515,665

9,490,877,092

21.7%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,150,299,614

1,043,973,218

2.4%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

1,914,522,410

2,192,706,518

5.0%

(v)

 

Valori mobiliare

186,601,252

189,871,237

0.4%

2

Credite acordate în valută

14,126,930,361

14,429,476,061

33.0%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

11,022,217,708

10,996,734,376

25.2%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-1,030,176,569

-1,035,163,129

-2.3%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

1,005,415,221

1,026,550,225

2.4%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

427,762,692

673,372,393

1.5%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

194,680,910

264,010,537

0.6%

2

Alte active condiţionale în valută

233,081,782

409,361,856

0.9%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

1,869,791,496

1,916,010,935

4.4%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1,934,951,906

1,982,801,678

4.5%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-69,826,300

-71,499,245

-0.1%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

4,665,890

4,708,502

0.0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

42,798,952,670

43,697,052,689

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

42,368,295,761

43,099,261,189

98.6%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

42,368,273,693

43,099,235,963

98.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

4,294,071

4,372,146

0.0%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

0

0

0.0%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

20,141,041,059

20,727,802,602

47.4%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

12,134,956,679

12,160,691,802

27.8%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

5,759,966,783

5,808,872,909

13.3%

6

Credite primite în valută

2,987,848,526

3,012,374,192

6.9%

7

Ajustări

-11,195,696

-12,206,749

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1,351,362,271

1,397,329,063

3.2%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

430,656,909

597,791,499

1.4%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

197,639,730

265,034,720

0.6%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

233,017,179

332,756,779

0.8%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

22,068

25,226

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

22,068

25,226

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

190,325,052

206,840,511

100.0%

(i)

 

Euro

40,973,176

33,301,729

16.1%

(ii)

 

Dolari SUA

134,246,089

157,639,159

76.2%

(iii)

 

Ruble ruseşti

4,325,735

7,183,681

3.5%

(iv)

 

Lei româneşti

4,873,372

4,589,676

2.2%

(v)

 

Alte valute

5,906,680

4,126,266

2.0%

2

Scurte

-311,798,617

-191,736,786

100.0%

(i)

 

Euro

-142,675,874

-79,458,535

41.4%

(ii)

 

Dolari SUA

-151,416,172

-95,265,099

49.7%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-1,976,400

-2,818,914

1.5%

(iv)

 

Lei româneşti

-1,903,568

-1,554,458

0.8%

(v)

 

Alte valute

-13,826,603

-12,639,780

6.6%

D.

Capital normativ total

15,158,415,234

15,070,044,260

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0.27

0.22

 

(ii)

 

Dolari SUA

0.89

1.04

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.03

0.05

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.03

0.03

 

(v)

 

Alte valute

0.04

0.03

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.94

-0.53

 

(ii)

 

Dolari SUA

-1.00

-0.63

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.01

-0.02

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0.01

-0.01

 

(v)

 

Alte valute

-0.09

-0.08

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).