• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.06.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna mai 2016Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna mai 2016 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 37,617,262,651 35,207,279,693 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 29,661,022,856 29,669,863,685 84.3%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 28,624,007,222 28,629,220,901 81.3%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 9,594,702,250 9,313,397,255 26.4%
(i)   Numerar 2,445,834,165 2,423,353,612 6.9%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 5,662,319,639 5,537,817,742 15.7%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 809,475,203 810,973,536 2.3%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 649,316,774 515,606,227 1.4%
(v)   Valori mobiliare 27,756,469 25,646,139 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 16,082,392,027 16,164,265,281 45.9%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,484,473,640 3,544,580,549 10.1%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -1,467,279,751 -1,446,801,999 -4.1%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 929,719,056 1,053,779,815 3.0%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 7,956,239,795 5,537,416,008 15.7%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  133,454,876 112,889,731 0.3%
2 Alte active condiţionale în valută străină  7,822,784,919 5,424,526,276 15.4%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,037,015,634 1,040,642,785 3.0%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,111,355,932 1,115,708,308 3.2%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -85,410,163 -86,034,944 -0.2%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 11,069,865 10,969,422 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 37,359,837,163 35,052,089,762 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 29,409,620,746 29,514,876,926 84.2%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 29,409,493,062 29,514,778,879 84.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 1,866,682 1,740,116 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 22,469,500 22,644,766 0.1%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 7,725,479,409 7,656,200,665 21.8%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 14,615,088,177 14,665,434,766 41.8%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,328,907,787 3,378,355,917 9.6%
6 Credite primite în valută străină  3,229,907,316 3,276,219,565 9.4%
7 Ajustări -10,374,264 -10,590,675 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 496,148,455 524,773,758 1.5%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 7,950,216,417 5,537,212,836 15.8%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 133,472,285 116,604,894 0.3%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  7,816,744,132 5,420,607,943 15.5%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 127,684 98,047 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 127,684 98,047 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 348,298,686 254,849,036 100.0%
(i)   Euro 169,074,788 100,506,378 39.5%
(ii)   Dolari SUA 126,646,235 99,890,345 39.2%
(iii)   Ruble ruseşti 13,997,415 15,551,441 6.1%
(iv)   Lei româneşti 16,377,505 15,111,763 5.9%
(v)   Alte valute străine 22,202,743 23,789,109 9.3%
2 Scurte -90,873,186 -99,673,970 100.0%
(i)   Euro -21,893,886 -48,206,650 48.4%
(ii)   Dolari SUA -59,622,291 -39,359,724 39.5%
(iii)   Ruble ruseşti -4,823,269 -5,277,140 5.3%
(iv)   Lei româneşti -67,889 -224,087 0.2%
(v)   Alte valute străine -4,465,851 -6,606,369 6.6%
D.  Capital normativ total 9,773,567,079 9,752,633,348  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 1.73 1.03  
(ii)   Dolari SUA 1.30 1.03  
(iii)   Ruble ruseşti 0.14 0.16  
(iv)   Lei româneşti 0.17 0.15  
(v)   Alte valute străine 0.23 0.24  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.22 -0.49  
(ii)   Dolari SUA -0.61 -0.40  
(iii)   Ruble ruseşti -0.05 -0.05  
(iv)   Lei româneşti 0.00 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.05 -0.07  

 

Statistica

 


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).