• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.05.2014

Evoluţia indicatorilor monetari în luna aprilie 2014În luna aprilie 2014 baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină. s-a majorat cu 781.9 mil. lei (3.1 la sută) faţă de luna martie 2014 şi a constituit 25878.9 mil. lei. Majorarea bazei monetare a fost determinată de evoluţia pozitivă a activelor externe nete şi a activelor interne nete ale Băncii Naţionale a Moldovei cu 730.4 mil. lei (2.4 la sută) şi cu 51.5 mil. lei (0.9 la sută), respectiv.
Masa monetară M2Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare
pe parcursul perioadei de referinţă s-a micşorat cu 156.5 mil. lei, sau cu 0.4  la sută  faţă de luna martie 2014   şi  a  constituit  44252.4 mil. lei.
În acelaşi timp, masa monetară M3Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti în luna aprilie 2014 s-a majorat cu 152.9 mil. lei (0.2 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, majorarea acesteia a fost determinată  de creşterea  soldului agregatului monetar banii în circulaţie M0Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 371.3 mil. lei, în timp ce soldul total al depozitelor a scăzut  cu 218.4 mil. lei pe parcursul lunii aprilie (tabelul nr. 1).
Pe  parcursul perioadei analizate factorii principale care au stat la baza majorării agregatului monetar (M0)  au fost eliberări nete pentru cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice şi cele din conturile de depozit ale persoanelor fizice din casele ale băncilor, care au constituit 250.1 mil. lei şi 182.0 mil. lei, respectiv.

 Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Mar.14

Apr.14

Apr.14

Apr.14

mil. Lei

mil. Lei

Mar.14

Apr.13

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

16656.23

17027.48

2.2

28.1

2

     Depozite în lei la vedere

9866.16

9371.27

-5.0

31.2

3

MASA MONETARĂ  (M1)

26522.39

26398.75

-0.5

29.2

4

     Depozite în lei la termen

17886.49

17853.69

-0.2

16.7

5

     Instrumente pieţei monetare

0.00

0.00

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

44408.88

44252.43

-0.4

23.8

7

     Depozite în valută străină

17919.60

18228.93

1.7

24.7

8

MASA MONETARĂ  (M3)

62328.48

62481.37

0.2

24.1

Soldul depozitelor în moneda naţională a constituit 27225.0 mil. lei, reprezentând o pondere de  59.9 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) a crescut până la nivelul de 18228.9 mil. lei (cu o pondere de 40.1 la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Mar.14

Apr.14

Apr.14

Apr.14

mil. Lei

mil. Lei

Mar.14

Apr.13

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

45672.25

45453.89

-0.48

22.62

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

27752.65

27224.95

-1.90

21.28

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

60.76

59.90

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

800.39

716.56

-10.47

4.88

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1409.46

1503.60

6.68

52.67

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

6355.45

5850.36

-7.95

17.85

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

19187.35

19154.44

-0.17

21.11

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

17919.60

18228.93

1.73

24.67

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

39.24

40.10

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

469.82

472.18

0.50

-10.02

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

442.14

467.33

5.70

3.33

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

2867.87

2880.72

0.45

20.97

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

14139.77

14408.70

1.9

27.9

Majorarea masei monetare M3  pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creşterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 687.5 mil. lei (2.1 la sută).În acelaşi timp activele interne nete  s-au micşorat cu 534.6 mil. lei (1.8 la sută).
Creditul intern pe sistemul bancar a scăzut cu 399.9 mil. lei, până la nivelul de 44948.7 mil. lei, datorită micşorării soldului cererilor de plăţi nete faţă de Guvern şi celui al creditelor în economie cu 347.1 mil. lei  şi  cu  52.8 mil. lei şi, respectiv.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului.  în luna aprilie 2014 a scăzut cu 0.1 la sută din contul micşorării cererilor faţă de economie în valută străină cu 501.7 mil. lei (2.8 la sută), în timp ce cele în moneda naţională au crescut cu  448.9 mil. lei (1.7 la sută).
Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD, au scăzut cu 40.7 USD (tabelul nr.3).

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Mar.14

Apr.14

Apr.14

Apr.14

mil. Lei

mil. Lei

Mar.14

Apr.13

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

44048.52

43995.73

-0.1

20.4

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL):

26377.85

26826.78

1.7

32.4

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

59.88

60.98

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

498.97

502.46

0.7

44.5

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

754.60

747.48

-0.9

-5.2

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

18606.96

18896.86

1.6

31.0

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

6517.32

6679.97

2.5

41.9

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

2837.02

2896.13

2.1

22.9

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

1822.42

1868.62

2.5

31.7

2.0

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculate în MDL):

17670.66

17168.95

-2.8

5.6

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

40.12

39.02

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

802.78

814.17

1.4

42.7

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

851.90

832.78

-2.2

3.4

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

15692.55

15213.89

-3.1

3.6

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

323.44

308.11

-4.7

58.9

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

13.27

14.06

5.9

130.1

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

95.09

93.89

-1.3

7.9

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat cu 289.9 mil. lei (1.6 la sută), celui al cererilor faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) cu 162.6 mil. lei (2.5 la sută)  şi  faţă de sectorul financiar nebancar cu 3.5 mil. lei (0.7 la sută). Totodată, soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public a scăzut cu  7.1 mil. lei (0.9 la sută).
În acelaşi timp, scăderea soldului cererilor faţă de economie în valută străină (exprimate în MDL) a fost influenţată de micşorarea soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public cu 19.1 mil. lei (2.2 la sută), celui al sectorului societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat - cu 478.7 mil. lei (3.1 la sută) şi celui al cererilor faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) - cu 15.3 mil. lei ( 4.7 la sută),  în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar  a crescut  cu 11.4 mil. lei ( 1.4 la sută).

Statistica

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: