Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.03.2014

Evoluţia indicatorilor monetari în luna februarie 2014În luna februarie 2014 baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină. s-a micşorat cu 495.9 mil. lei (2.0 la sută) faţă de luna ianuarie 2014 şi a constituit 24766.2 mil. lei. Micşorarea bazei monetare a fost determinată de scăderea activelor externe nete şi a activelor externe nete ale Băncii Naţionale a Moldovei cu 334.1 mil. lei (1.1 la sută) şi cu 161.8 mil. lei (2.5 la sută), respectiv. Banii în circulaţie M0Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei.  au scăzut de la 16900.7  mil. lei  în ianuarie 2014  până la 16715.9 mil. lei în luna. februarie 2014. Masa monetară M2Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare. pe parcursul perioadei de referinţă s-a majorat cu 10.6 mil. lei, sau cu 0.04  la sută  faţă de luna ianuarie 2014  şi  a  constituit 44360.4 mil. lei. În acelaşi timp, masa monetară M3Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti.  în luna februarie 2014 s-a majorat cu 255.9 mil. lei (0.4 la sută). Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, majorarea acesteia a fost determinată de creşterea soldului total al depozitelor cu 440.7 mil. lei faţă de luna precedentă, în timp ce soldul agregatului monetar (M0) - bani în circulaţie a scăzut  cu 184.8 mil. lei pe parcursul lunii februarie (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

INDICATORI

Jan.14

Feb.14

Feb.14

Feb.14

mil. Lei

mil. Lei

Jan.14

Feb.13

%

%

     Bani în circulaţie (MO)

16900.71

16715.92

-1.1

29.6

     Depozite în lei la vedere

9278.67

9563.55

3.1

31.4

MASA MONETARĂ  (M1)

26179.38

26279.48

0.4

30.2

     Depozite în lei la termen

18170.45

18080.95

-0.5

20.5

     Instrumente pieţei monetare

0.00

0.00

 

 

MASA MONETARĂ (M2)

44349.84

44360.43

0.0

26.1

     Depozite în valută străină

17950.16

18195.49

1.4

24.5

MASA MONETARĂ  (M3)

62299.99

62555.92

0.4

25.6

Soldul depozitelor în moneda naţională a constituit 27644.5 mil. lei, reprezentând o pondere de  60.3 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) a crescut până la nivelul de 18195.5 mil. lei (cu o pondere de 39.7 la sută) (tabelul nr.2). În acelaşi timp, exprimate în USD, depozitele  în valută străină au scăzut cu  9.6 mil. USD în luna  februarie 2014. Acest fapt se datorează deprecierii monedei naționale.

Tabelul nr.2. Structura depoziteloStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).r

INDICATORI

Jan.14

Feb.14

Feb.14

Feb.14

mil. Lei

mil. Lei

Jan.14

Feb.13

%

%

Soldul depozitelor (Total) 

45399.28

45840.00

1.0

24.2

Inclusiv:

 

 

 

 

 Soldul depozitelor(în MDL)

27449.13

27644.506

0.7

24.0

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

60.46

60.31

-0.3

-0.1

     Mediul financiar nebancar

851.77

847.11

-0.5

23.4

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu            capitalul majoritar public

1017.56

1257.62

23.6

34.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

6225.71

6263.21

0.6

20.2

      Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

19354.09

19276.57

-0.4

24.8

 Soldul depozitelor în valuta srăină (in MDL):

17950.16

18195.492

1.4

24.5

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

39.54

39.69

0.4

0.2

      Mediul financiar nebancar

474.52

470.85

-0.8

-3.3

      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu     capitalul majoritar public    

487.32

380.97

-21.8

-19.4

      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

3137.47

3017.13

-3.8

27.6

      Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

13850.85

14326.55

3.4

26.8

Majorarea masei monetare M3  pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de sporirea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 234.8 mil. lei (0.7 la sută), precum şi de creşterea  activele interne externe nete  cu 21.2 mil. lei (0.1 la sută). Creditul intern pe sistemul bancar a sporit cu 675.4 mil. lei, până la nivelul de 45056.1 mil. lei în urmă  majorării ambelor componentelor sale, şi anume: soldului cererilor de plăţi nete faţă de Guvern cu 255.3 mil. lei şi celui a creditelor în economie cu 420.1 mil. lei.

Soldul creditelor în economie Conform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernu   în luna februarie 2014 a sporit cu 1.0 la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în moneda naţională  cu 404.0 mil. lei (1.6 la sută),  precum şi a celor în valută străină (exprimate în MDL) cu 16.1 mil. lei (0.1 la sută) (tabelul nr.3).  Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD, au scăzut cu 26.0 USD, ce evidenţieze faptul că, majorarea  acesteia, exprimate în lei moldoveneşti, a fost cauzată de deprecierea monedei naţionale pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

INDICATORI

Jan.14

Feb.14

Feb.14

Feb.14

mil. Lei

mil. Lei

Jan.14

Feb.13

%

%

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (suma de linii 1şi 2)

42996.42

43416.52

1.0

20.3

Inclusiv:

 

 

 

 

 

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL):

 

25300.42

25704.38

1.6

25.1

Ponderea în Cereri faţa de economie %

58.84%

59.20%

0.6

4.0

         Mediul financiar nebancar

446.08

469.97

5.4

27.3

      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul  majoritar public    

806.04

791.70

-1.8

2.5

         Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

17990.43

18076.67

0.5

27.6

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

6057.87

6366.037

5.1

21.8

          inclusiv :   Împrumuturi de consum

2673.44

2699.443

1.0

18.6

                            Împrumuturi pentru imobil 

1743.35

1792.130

2.8

26.6

   CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată  în MDL): 

17696.01

17712.14

0.1

14.0

Ponderea în Cereri faţa de economie %

41.16%

40.80%

-0.9

-5.3

         Mediul financiar nebancar

771.77

804.47

4.2

46.8

      Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul  majoritar public    

930.48

943.42

1.4

27.8

          Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

15670.92

15629.83

-0.3

11.9

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice ,etc.)

322.85

334.42

3.6

20.3

          inclusiv :   Împrumuturi de consum

14.24

13.84

-2.8

296.0

                            Împrumuturi pentru imobil 

93.98

96.84

3.0

8.5

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea soldului cererilor faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) cu 308.2 mil.lei (5.1 la sută),  celui a  sectorului privat cu 86.2 mil. lei (0.5 la sută), precum şi soldului cererilor faţă de mediul financiar nebancar cu 23.9 mil. lei (5.4 la sută). În același timp, soldul cererilor faţă de sectorului public a scăzut cu  14.3 mil. lei (1.8 la sută).

Statistica

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: