Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.03.2015

Evoluţia indicatorilor monetari în luna februarie 2015În luna februarie 2015 baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină. s-a majorat cu 517.0 mil. lei (2.0 la sută) faţă de luna ianuarie 2015  şi a constituit 25873.4 mil. lei. Creşterea  bazei monetare a fost determinată de majorarea  activelor interne nete cu 2091.3 mil. lei (70.6 la sută). Totodată,  activele externe nete au scăzut  cu  1574.3 mil. lei (5.6 la sută). Masa monetară M2Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare. pe parcursul perioadei de referinţă a scăzut cu 2442.3 mil. lei, sau cu 5.9  la sută  faţă de luna ianuarie  şi  a  constituit  39171.2 mil. lei. În acelaşi timp, masa monetară M3Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti.  în luna februarie 2015 s-a micşorat cu 929.6 mil. lei (1.4 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, micşorarea acesteia pe  parcursul lunii februarie 2015 a fost determinată de scăderea soldului agregatului monetar Banii în circulaţie M0Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 825.2 mil. lei  şi  soldului total al depozitelor - cu 104.4 mil. lei  pe  parcursul lunii februarie (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

ian.15

feb.15

feb.15

feb.15

mil. lei

mil. lei

ian.15

feb-14

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

16635.9

15810.9

-5.0

-5.4

2

     Depozite în lei la vedere

8628.0

8014.1

-7.1

-16.2

3

Masa monetară M1

25264.0

23824.9

-5.7

-9.3

4

     Depozite în lei la termen

16349.5

15346.3

-6.1

-15.1

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

41613.5

39171.2

-5.9

-11.7

7

     Depozite în valută străină

25902.7

27415.4

5.8

50.7

8

MASA MONETARĂ  (M3)

67516.2

66586.6

-1.4

6.4

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a micşorat cu 1617.1 mil. lei şi a constituit 23360.4 mil. lei, reprezentând o pondere de 46.0 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) s-a majorat cu 1512.4 mil. lei şi a crescut până la nivelul de 27415.4 mil. lei (cu o pondere de 54.0 la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

ian.15

feb.15

feb.15

feb.15

mil. lei

mil. lei

ian.15

feb.14

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

50880.2

50775.8

-0.2

10.8

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

24977.5

23360.4

-6.5

-15.5

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

49.1

46.0

 

 

1.1

       Sectorul financiar nebancar

517.5

479.6

-7.3

-43.4

1.2

       Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public

1257.8

1133.7

-9.9

-9.9

1.3

  Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu   capitalul majoritar privat

5525.8

5075.9

-8.1

-19.0

1.4

       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

17676.4

16671.2

-5.7

-13.5

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

25902.7

27415.4

5.8

50.7

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

50.9

54.0

 

 

2.1

       Sectorul financiar nebancar

1052.6

1163.3

10.5

147.1

2.2

       Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu     capitalul majoritar public

397.9

448.8

12.8

17.8

2.3

   Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu   capitalul majoritar privat

5286.4

5868.4

11.0

94.5

2.4

        Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

19165.7

19934.9

4.0

39.1

Micşorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de scăderea activelor interne nete ale sistemului bancar cu 1448.9 mil. lei (7.0 la sută),  în timp ce activele externe nete  s-au majorat cu  519.4  mil. lei (1.1  la sută).

Creditul intern pe sistemul bancar a crescut cu 960.4 mil. lei, până la nivelul de 44676.4 mil. lei, datorită majorării soldului creditelor în economie şi celui ale cererilor de plăţi nete faţă de Guvern cu 744.2 mil. lei  şi  cu 216.2 mil. lei, respectiv.

Soldul creditelor în economie Conform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna februarie 2015 a sporit cu 1.7 la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în moneda naţională cu 334.5 mil. lei (1.3 la sută), precum şi a celor în valută străină (exprimate în MDL) cu 409.8 mil. lei (2.4 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD, au scăzut cu 21.3 mil.USD, ce evidenţiază faptul că, majorarea acesteia, exprimate în lei moldoveneşti, a fost cauzată de deprecierea monedei naţionale pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

INDICATORI

ian.15

feb.15

feb.15

feb.15

mil. lei

mil. lei

ian.15

feb.14

%

%

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

43004.7

43749.0

1.7

0.77

Inclusiv:

 

 

 

 

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

25622.5

25957.0

1.3

1.0

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

59.6

59.3

 

 

      Sectorul financiar nebancar

638.1

649.4

1.8

38.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public         

803.9

849.8

5.7

8.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16909.7

17146.8

1.4

-5.2

       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

7270.8

7311.0

0.6

14.9

      inclusiv :   Împrumuturi de consum

3357.9

3395.0

1.1

22.3

                       Împrumuturi pentru imobil 

2271.6

2283.7

0.5

27.6

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL ) :

17382.2

17792.0

2.4

0.5

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

40.4

40.7

 

 

      Sectorul financiar nebancar

794.5

795.0

0.1

-1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar  public         

856.6

870.5

1.6

-0.7

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar  privat

15457.8

15843.6

2.5

0.9

       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

273.3

282.9

3.5

-15.6

      inclusiv :   Împrumuturi de consum

21.2

20.1

-5.2

45.5

                       Împrumuturi pentru imobil 

97.6

100.1

2.6

3.4

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea tuturor componentelor sale, şi anume:  soldului cererilor faţă de societăţilor comerciale nefinanciare  cu  capitalul majoritar privat - cu 237.1 mil. lei (1.4 la sută), celui al sectorului societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public - cu 45.9 mil. lei (5.7 la sută) şi faţă de sectorul financiar nebancar  - cu 11.3 mil. lei (1.8 la sută), precum şi a soldului cererilor faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice)  -  cu 40.2 mil. lei (0.6 la sută).

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: