Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.08.2015

Evoluţia indicatorilor monetari în luna iulie 2015În  luna  iulie  2015  baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină. s-a majorat cu  911.3 mil. lei (3.4 la sută) faţă de luna iunie  2015  şi  a constituit  27480.4 mil. lei. Creşterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor interne nete cu 1269.5 mil. lei (de 11.8 ori). Totodată,  activele externe nete  au scăzut  cu  358.2 mil. lei (1.4 la sută).
Masa monetară M2Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.
  pe  parcursul  perioadei  de  referinţă  a  scăzut  cu  58.3 mil. lei,  sau cu 0.1  la sută  faţă de luna iunie  şi  a  constituit  39911.8 mil. lei.

În acelaşi timp, Masa monetară M3  în  luna  iulie  2015   s-a micşorat  cu  364.0 mil. lei (0.6  la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, micşorarea acesteia pe  parcursul  lunii  iulie  2015  a  fost  determinată  de scăderea soldului total al depozitelor - cu 609.6 mil. lei,  în timp ce soldul agregatului monetar Banii în circulaţie M0 Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. a crescut cu 245.6 mil. lei      (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Jun.15

Jul.15

Jul.15

Jul.15

mil. lei

mil. lei

Jun.15

Jul.14

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

16123.5

16369.1

1.5

-9.7

2

     Depozite în lei la vedere

8478.7

8312.2

-2.0

-13.7

3

Masa monetară M1Masa monetară M1 include  banii în circulaţie  şi depozitele  rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti .

24602.2

24681.3

0.3

-11.1

4

     Depozite în lei la termen

15367.9

15230.5

-0.9

-13.4

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

39970.0

39911.8

-0.1

-12.0

7

     Depozite în valută străină

25913.6

25607.8

-1.2

31.7

8

MASA MONETARĂ  (M3)

65883.6

65519.6

-0.6

1.1

Soldul depozitelor în moneda naţională  s-a micşorat cu 303.9 mil. lei şi a constituit 23542.7 mil. lei, reprezentând o pondere de 47.9 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) a scăzut cu 305.7 mil. lei până la nivelul de 25607.8 mil. lei (cu o pondere de 52.1 la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelor Structura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Jun.15

Jul.15

Jul.15

Jul.15

mil. lei

mil. lei

Jun.15

Jul.14

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

49760.1

49150.5

-1.2

5.3

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

23846.6

23542.7

-1.3

-13.5

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

47.9

47.9

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

376.8

328.4

-12.8

-55.9

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public

1259.0

1067.4

-15.2

-34.3

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5654.4

5768.7

2.0

3.4

1.4

Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

16556.4

16378.2

-1.1

-15.0

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

25913.6

25607.8

-1.2

31.7

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

52.1

52.1

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

1317.2

1261.8

-4.2

161.6

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public

369.7

385.3

4.2

-7.6

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5304.4

5506.5

3.8

65.2

2.4

Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

18922.3

18454.3

-2.5

21.3

Micşorarea  masei monetare M3  pe parcursul perioadei  de referinţă a fost determinată de scăderea activelor interne nete ale sistemului bancar cu 309.2 mil. lei (1.6 la sută), precum şi de micşorarea  activelor externe nete  cu  54.8  mil. lei (0.1  la sută).
Creditul  intern  pe sistemul  bancar  a  scăzut  cu  126.8 mil. lei,  până la nivelul de 43590.1 mil. lei, din cauza micşorării  soldului  cererilor  de plăţi nete faţă de Guvern  şi celui  al creditelor în economie cu 40.0 mil. lei şi cu 86.8 mil. lei respectiv.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernul în  luna iulie  2015  a  scăzut cu 0.2  la sută din contul micşorării cererilor faţă de economie în valută străină (exprimate în MDL)  cu 190.0 mil. lei (1.0 la sută),  în timp ce cele  în moneda naţională  s-au majorat  cu   103.2 mil. lei (0.4 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD,  au scăzut cu 13.2 mil. USD.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Jun.15

Jul.15

Jul.15

Jul.15

mil. lei

mil. lei

Jun.15

Jul.14

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

43611.0

43524.2

-0.2

-6.0

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

25293.7

25396.9

0.41

-11.0

 

Ponderea în cereri faţa de economie %

58.0

58.4

 

 

1.1

Sectorul financiar nebancar

672.8

668.3

-0.7

22.9

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public

863.0

856.7

-0.7

20.7

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16346.1

16480.2

0.8

-17.9

1.4

Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

7411.7

7391.7

-0.3

2.7

 

inclusiv :   Împrumuturi de consum

3520.0

3534.0

0.4

12.1

 

                 Împrumuturi pentru imobil

2308.8

2299.0

-0.4

13.5

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ STRĂINĂ (recalculată în MDL ) :

18317.3

18127.3

-1.0

2.0

 

Ponderea în cereri faţa de economie %

42.0

41.6

 

 

2.1

Sectorul financiar nebancar

778.1

834.1

7.2

5.1

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public

907.5

889.0

-2.0

15.8

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16299.5

16078.4

-1.4

0.9

2.4

Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

332.1

325.8

-1.9

23.2

 

inclusiv :   Împrumuturi de consum

16.5

15.8

-4.3

-1.2

 

                 Împrumuturi pentru imobil

148.1

146.6

-1.06

57.0

Evoluţia pozitiva a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat, cu 134.1 mil. lei (0.8 la sută), în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public,  al celor  faţă  de  sectorul financiar nebancar şi faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice)  au  scăzut  cu 6.3 mil. lei (0.7 la sută),  cu 4.5 mil. lei (0.7 la sută)  şi  cu 20.0 mil. lei (0.3 la sută) respectiv. 

În  acelaşi  timp,  micşorarea  soldului cererilor  faţă  de economie în valută străină (exprimate în MDL) a fost influenţată de scăderea următoarelor sale componente, şi anume: a soldului cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public  cu 18.6 mil. lei (2.1 la sută),  celui  al  sectorului  societăţilor  comerciale  nefinanciare  cu  capitalul  majoritar  privat  cu 221.1 mil. lei (1.4 la sută)    şi  celui  al  cererilor  faţă  de  alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) - cu 6.3 mil. lei (1.9 la sută), în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul  financiar nebancar  a crescut  cu

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: