Opțiuni de accesibilitate

  • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
    Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

  • Anca Dragu, guvernator

    Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.

  • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

    A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.


  • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

    A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.


  • Constantin Șchendra, viceguvernator

    A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.02.2015

Evoluţia indicatorilor monetari în luna ianuarie 2015În luna ianuarie 2015 baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină s-a micşorat cu 2365.7 mil. lei (8.5 la sută) faţă de luna decembrie 2014  şi a constituit 25356.4 mil. lei. Scăderea bazei monetare a fost determinată de micşorarea  activelor interne nete cu 3145.2 mil. lei (de 17 ori). Totodată, activele externe nete au crescut  cu  779.5 mil. lei (2.8 la sută). Masa monetară M2Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare. pe parcursul perioadei de referinţă a scăzut cu 1606.4 mil. lei, sau cu 3.7  la sută  faţă de luna decembrie 2014  şi  a  constituit  41613.5 mil. lei. În acelaşi timp, masa monetară M3Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti.  în luna ianuarie 2015 s-a majorat cu 1543.2 mil. lei (2.3 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, majorarea acesteia pe  parcursul lunii ianuarie 2015 a fost determinată de creşterea soldului total al depozitelor - cu 2415.9 mil. lei,  în timp ce soldul agregatului monetar Banii în circulaţie M0Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. a scăzut cu 872.8 mil. lei    (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Dec.14

Jan.15

Jan.15

Jan.15

mil. Lei

mil. Lei

Dec.14

Jan-14

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

17508.7

16635.9

-5.0

-1.6

2

     Depozite în lei la vedere

9004.5

8628.0

-4.2

-7.0

3

Masa monetară M1 Masa monetară M1 include bani în circulație și depozitele la vedere în lei moldoveneşti.

26513.2

25264.0

-4.7

-3.5

4

     Depozite în lei la termen

16706.8

16349.5

-2.1

-10.0

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

43219.9

41613.5

-3.7

-6.2

7

     Depozite în valută străină

22753.0

25902.7

13.8

44.3

8

MASA MONETARĂ  (M3)

65973.0

67516.2

2.3

8.4

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a micşorat cu 733.7 mil. lei şi a constituit 24977.5 mil. lei, reprezentând o pondere de 49.1 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) s-a majorat cu 3149.6 mil. lei şi a crescut până la nivelul de 25902.7 mil. lei (cu o pondere de 50.9 la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelor Structura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Dec.14

Jan.15

Jan.15

Jan.15

mil. Lei

mil. Lei

Dec.14

Jan.14

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

48464.3

50880.2

5.0

12.1

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

25711.2

24977.5

-2.9

-9.0

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

53.1

49.1

 

 

1.1

       Sectorul financiar nebancar

591.4

517.5

-12.5

-39.2

1.2

       Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public

1371.5

1257.8

-8.3

23.6

1.3

  Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu   capitalul majoritar privat

5653.6

5525.8

-2.3

-11.2

1.4

       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

18094.7

17676.4

-2.3

-8.7

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

22753.1

25902.7

13.8

44.3

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

46.9

50.9

 

 

2.1

       Sectorul financiar nebancar

969.8

1052.7

8.5

121.8

2.2

       Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu     capitalul majoritar public

363.9

397.9

9.3

-18.4

2.3

   Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu   capitalul majoritar privat

4247.6

5286.5

24.5

68.5

2.4

        Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

17171.7

19165.7

11.6

38.4

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creşterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 3524.8 mil. lei (8.2 la sută),  în timp ce activele interne nete  s-au micşorat cu  1981.6  mil. lei (8.7  la sută).
Creditul intern pe sistemul bancar a crescut cu 1622.0 mil. lei, până la nivelul de 43716.0 mil. lei, datorită majorării soldului creditelor în economie cu 1731.7 mil. lei. Totodată, soldul  cererilor de plăţi nete faţă de Guvern a scăzut  cu 109.7 mil. lei.
Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului.
în luna ianuarie 2015 a sporit cu 4.2 la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în moneda naţională cu 449.5 mil. lei (1.8 la sută), precum şi a celor în valută străină (exprimate în MDL) cu 1282.2 mil. lei (8.0 la sută) (tabelul nr.3).
Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD, au scăzut cu 62.5 mil.USD, ce evidenţiază faptul că, majorarea acesteia, exprimate în lei moldoveneşti, a fost cauzată de deprecierea monedei naţionale pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Dec.14

Jan.15

Jan.15

Jan.15

mil. Lei

mil. Lei

Dec.14

Jan.14

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

41273.0

43004.7

4.2

0.0

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

25173.0

25622.5

1.8

1.3

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

61.0

59.6

 

 

1.1

      Sectorul financiar nebancar

631.9

638.1

1.0

43.0

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public         

821.4

803.9

-2.1

1.4

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16453.8

16909.7

2.8

-6.1

1.4

       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

7265.9

7270.8

0.1

20.1

 

      inclusiv :   Împrumuturi de consum

3369.8

3357.9

-0.4

22.0

 

                       Împrumuturi pentru imobil 

2245.6

2271.6

1.2

30.4

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL ) :

16100.0

17382.2

8.0

-1.8

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

39.0

40.4

 

 

2.1

      Sectorul financiar nebancar

762.4

794.6

4.2

3.0

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar  public         

794.6

856.6

7.8

-1.5

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar  privat

14292.0

15457.8

8.2

-1.7

2.4

       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

251.0

273.2

8.9

-15.6

 

      inclusiv :   Împrumuturi de consum

19.9

21.2

6.7

49.2

 

                       Împrumuturi pentru imobil 

91.6

97.6

6.6

3.9

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea soldului cererilor faţă de sectorul financiar nebancar cu  6.2 mil. lei (1.0 la sută), celui al sectorului societăţilor comerciale nefinanciare  cu  capitalul majoritar privat şi  celui  al cererilor faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice)  cu 455.9 mil. lei ( 2.8 la sută) şi  cu 4.9 mil. lei (0.1 la sută), respectiv. Totodată, cererile faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public s-au micşorat cu 17.5 mil. lei (8.5 la sută).

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: