• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.12.2019

Evoluția indicatorilor monetari în luna noiembrie 2019În luna noiembrie 2019, baza monetară1 s-a majorat cu 738,9 milioane lei (1,6 la sută) față de luna precedentă și a constituit 46 309,7 milioane lei, fiind cu 12,5 la sută mai mare față de noiembrie 2018.

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna noiembrie 2019 comparativ cu luna precedentă

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a micșorat cu 166,4 milioane lei sau cu 0,7 la sută față de luna octombrie 2019 și a constituit 22 578,9 milioane lei, cu 14,1 la sută mai mult față de noiembrie 2018 (diagrama 1).

Masa monetară M13 s-a majorat cu 30,0 milioane lei sau cu 0,1 la sută față de luna octombrie  și a constituit 41 578,7 milioane lei, cu 11,0 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M24 s-a majorat cu 266,7 milioane lei sau cu 0,4 la sută față de luna octombrie și a constituit 61 357,8 milioane lei, cu 8,7 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M35 s-a micșorat cu 337,9 milioane lei (0,4 la sută), fiind cu 7,2 la sută superioară celei din luna noiembrie 2018.

Diagrama 2.
Dinamica depozitelor6, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională  s-a majorat cu 433,1 milioane lei și a constituit 38 778,8 milioane lei, reprezentând o pondere de 59,4 la sută din soldul total al depozitelor, cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 604,6 milioane lei, până la nivelul de 26 546,8 milioane lei, având o pondere de 40,6 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie  a crescut în luna de raportare cu 94,3 milioane lei (0,2 la sută) ca urmare a majorării cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) cu 130,4 milioane lei (0,8 la sută),  iar cererile  în moneda națională  au scăzut  cu 36,1 milioane lei (0,1 la sută) (diagrama 3).

De menționat că cererile față de economie în valută, exprimate în USD, au crescut pe parcursul perioadei de referință cu 12,4 milioane USD (1,3 la sută).

Majorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL)  a fost determinată de creșterea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat  și a  soldului  cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) cu 126,6 milioane lei (0,8 la sută)  și cu 17,6 milioane lei (4,2 la sută), respectiv,   în timp ce soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public și  soldul cererilor față de mediul financiar nebancar s-au redus cu 9,4 milioane lei (6,0 la sută)  și cu 4,4 milioane lei (0,5 la sută), respectiv.

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Evoluția soldului cererilor față de economie în moneda națională  a fost influențată de scăderea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 12,1 milioane lei (1,7 la sută),  soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat  cu 237,7  milioane lei (2,1 la sută)  și  a soldului  cererilor față de mediul financiar nebancar cu 3,5  milioane lei (0,6 la sută),  în timp ce soldul cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice)  a  crescut cu 217,2 milioane lei (1,5 la sută).

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele “overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

4. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

5. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele  în valută  exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

6. Depozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

7. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: