Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.02.2022

Evoluția indicatorilor monetari în luna ianuarie 2022În luna ianuarie 2022, baza monetară1 s-a micșorat cu 98,9 milioane lei (0,2 la sută) față de luna precedentă și a constituit 57 449,3 milioane lei, fiind cu 2,3 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M02 (Bani în circulație) s-a micșorat cu 963,0 milioane lei sau cu 3,0 la sută față de luna decembrie 2021 și a constituit 30 735,7 milioane lei, fiind cu 2,9 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent (diagrama 1).

Diagrama 1.
Evoluția masei monetare în luna ianuarie 2022 comparativ cu luna precedentă, miliarde lei3

Masa monetară M14 s-a micșorat cu 2 291,7 milioane lei sau cu 3,8 la sută față de luna decembrie 2021 și a constituit 58 536,9 milioane lei, fiind cu 6,3 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M25 s-a micșorat cu 2 501,5 milioane lei sau cu 3,0 la sută față de luna decembrie 2021 și a constituit 80 578,7 milioane lei, cu 6,5 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M36 s-a micșorat cu 2 633,1 milioane lei (2,2 la sută) față de luna decembrie 2021 și a constituit 117 127,3 milioane lei, fiind cu 9,5 la sută superioară celei din luna ianuarie 2021.

Diagrama 2.
Dinamica depozitelor7, %

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Soldul depozitelor în moneda națională s-a micșorat cu 1 538,5 milioane lei comparativ cu luna precedentă și a constituit 49 843,0 milioane lei, reprezentând o pondere de 57,7 la sută din soldul total al depozitelor, cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) s-a micșorat cu 131,6 milioane lei, până la nivelul de 36 548,6 milioane lei, având o pondere de 42,3 la sută (diagrama 2).

Soldul cererilor față de economie8 a constituit 58 515,9 milioane lei și s-a micșorat în luna de raportare cu 479,9 milioane lei (0,8 la sută), ca urmare a descreșterii cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) cu 426,0 milioane lei (2,3 la sută) și a cererilor față de economie în moneda națională cu 53,9 milioane lei (0,1 la sută) (diagrama 3).

De menționat că cererile față de economie în valută, exprimate în USD, s-au micșorat pe parcursul perioadei de referință cu 34,3 milioane USD (3,3 la sută).

Micșorarea soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost determinată de scăderea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 270,4 milioane lei (1,7 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 32,2 milioane lei (3,7 la sută).  Totodată, soldul cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) s-a majorat cu 160,6 milioane lei (0,7 la sută), iar soldul cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 88,1 milioane lei (16,6 la sută).

Diagrama 3.
Dinamica cererilor față de economie

* modificare față de perioada similară a anului precedent.

Descreșterea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL)3 a fost determinată de micșorarea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 418,2 milioane lei (2,5 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 5,9 milioane lei (0,6 la sută), și a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 1,7 milioane lei (3,7 la sută). În același timp, soldul cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice) s-a modificat nesemnificativ și practic nu a influențat indicatorul sus-menționat.

 


1. Baza monetară în sens larg include banii puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei (cu excepția numerarului în casa Băncii Naționale a Moldovei), rezervele bancare în lei (menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei), rezervele obligatorii în valută, depozitele „overnight” ale băncilor și depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei.

2. Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei.

3. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice.

4. Masa monetară M1 include banii în circulație (M0) și depozitele la vedere în lei moldovenești ale rezidenților.

5. Masa monetară M2 include agregatul monetar (M1), depozitele la termen în lei moldovenești ale rezidenților și instrumentele pieței monetare.

6. Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele în valută exprimate în lei moldovenești ale rezidenților.

7. Depozitele sunt structurate pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 ianuarie 2011). Alte sectoare rezidente includ sectoarele gospodării ale populaţiei (persoane fizice, persoanele fizice care practică activitate) și instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

8. Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv datele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: