• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.04.2015

Evoluţia indicatorilor monetari în luna martie 2015În luna martie 2015 baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină. s-a micşorat cu 1251.3 mil. lei (4.8 la sută) faţă de luna februarie 2015  şi a constituit 24622.1 mil. lei. Reducerea bazei monetare a fost determinată de micşorarea activelor externe nete cu 1272.2 mil. lei (4.8 la sută). Totodată,  activele interne nete au crescut  cu  20.9 mil. lei (2.4 la sută). Masa monetară M2Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.  pe parcursul perioadei de referinţă a scăzut cu 244.2 mil. lei, sau cu 0.6  la sută  faţă de luna  februarie  şi  a  constituit  38927.0 mil. lei. În acelaşi timp, Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti. în luna martie 2015  s-a micşorat cu 1973.6 mil. lei (3.0 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, micşorarea acesteia pe  parcursul lunii martie 2015 a fost determinată de scăderea soldului total al depozitelor cu  1583.1 mil. lei  şi soldului agregatului monetar Banii în circulaţie M0Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei.) -  cu  390.6 mil. lei  pe  parcursul lunii martie (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

feb.15

mar.15

mar.15

mar.15

mil. lei

mil. lei

feb.15

mar.14

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

15810.9

15420.3

-2.5

-7.4

2

     Depozite în lei la vedere

8014.1

8110.0

1.2

-17.8

3

Masa monetară M1 Masa monetară M1 include  banii în circulaţie  şi depozitele ale rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti .

23824.9

23530.3

-1.2

-11.3

4

     Depozite în lei la termen

15346.3

15396.7

0.3

-13.9

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

39171.2

38927.0

-0.6

-12.3

7

     Depozite în valută străină

27415.4

25685.9

-6.3

43.3

8

MASA MONETARĂ  (M3)

66586.6

64613.0

-3.0

3.7

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a majorat cu 146.4 mil. lei şi a constituit 23506.8 mil. lei, reprezentând o pondere de 47.8 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) s-a micşorat cu 1729.5 mil. lei şi a crescut până la nivelul de 25685.9 mil. lei (cu o pondere de 52.2 la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

feb.15

mar.15

mar.15

mar.15

mil. lei

mil. lei

feb.15

mar.14

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

50775.8

49192.7

-3.1

7.7

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

23360.4

23506.8

0.6

-15.3

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

46.0

47.8

 

 

1.1

       Sectorul financiar nebancar

479.6

443.4

-7.6

-44.6

1.2

       Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public

1133.7

1108.2

-2.2

-21.4

1.3

  Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu   capitalul majoritar privat

5075.9

5343.8

5.3

-15.9

1.4

       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

16671.2

16611.4

-0.4

-13.4

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

27415.4

25685.9

-6.3

43.3

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

54.0

52.2

 

 

2.1

       Sectorul financiar nebancar

1163.4

1174.9

1.0

150.1

2.2

       Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu     capitalul majoritar public

448.8

404.2

-9.9

-8.6

2.3

  Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5868.4

5307.8

-9.6

85.1

2.4

      Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

19934.9

18799.0

-5.7

33.0

Micşorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de scăderea activelor interne nete ale sistemului bancar cu 3148.7 mil. lei (17.2 la sută),  în timp ce activele externe nete s-au majorat cu  1175.1  mil. lei (2.4  la sută). Creditul intern pe sistemul bancar a scăzut cu 2046.5 mil. lei, până la nivelul de 42629.9 mil. lei, datorită micşorării soldului cererilor de plăţi nete faţă de Guvern şi celui ale creditelor în economie cu 1142.8 mil. lei  şi cu 903.7 mil. lei, respectiv.
Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului.
în luna martie 2015 a scăzut cu 2.1  la sută din contul micşorării cererilor faţă de economie în moneda naţională cu 173.6 mil. lei (0.7 la sută), precum şi a celor în valută străină (exprimate în MDL) cu 730.1 mil. lei (4.1 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD, au scăzut cu 18.9 mil.USD pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

feb.15

mar.15

mar.15

mar.15

mil. lei

mil. Lei

feb.15

mar.14

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

43749.0

42845.3

-2.1

-2.73

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

25957.0

25783.4

-0.7

-2.3

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

59.3

60.2

 

 

1.1

      Sectorul financiar nebancar

649.3

660.5

1.7

32.4

1.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public         

849.8

892.9

5.1

18.3

1.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

17146.8

16893.7

-1.5

-9.2

1.4

       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

7311.0

7336.3

0.3

12.6

 

      inclusiv :   Împrumuturi de consum

3395.0

3427.7

1.0

20.8

 

                       Împrumuturi pentru imobil 

2283.7

2281.5

-0.1

25.2

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL ) :

17792.0

17061.8

-4.1

-3.4

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

40.7

39.8

 

 

2.1

      Sectorul financiar nebancar

795.1

749.1

-5.8

-6.7

2.2

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar  public         

870.5

869.0

-0.2

2.0

2.3

Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar  privat

15843.6

15160.9

-4.3

-3.4

2.4

       Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

282.9

282.8

-0.03

-12.6

 

      inclusiv :   Împrumuturi de consum

20.1

18.5

-8.0

39.6

 

                       Împrumuturi pentru imobil 

100.1

98.4

-1.72

3.5

Evoluţia negativa a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de scăderea cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat cu 253.2 mil. lei (1.5 la sută), în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public, cel al cererilor faţă de sectorul financiar nebancar şi faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) au crescut cu  43.1 mil. lei (5.1 la sută),  cu  11.2 mil. lei (1.7 la sută). şi  cu 25.3 mil. lei (0.4 la sută).

În acelaşi timp, scăderea soldului cererilor faţă de economie în valută străină (exprimate în MDL) a fost influenţată de micşorarea soldului cererilor tuturor componentelor sale, şi anume:  soldului cererilor faţă de societăţilor comerciale nefinanciare  cu  capitalul majoritar privat - cu 682.6 mil. lei (4.3 la sută), celui al sectorului financiar nebancar  - cu 46.0 mil. lei (5.8 la sută) şi faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public - cu 1.4 mil. lei (0.2 la sută), precum şi a soldului cererilor faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice)  -  cu 0.1 mil. lei (0.03 la sută).

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: