Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2015

Evoluţia indicatorilor monetari în luna septembrie 2015În luna septembrie  2015, baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută. s-a majorat cu 1142.3 mil. lei (4.0 la sută) faţă de luna august 2015 şi a constituit 29860.8 mil. lei. Creşterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor externe nete cu 806.6 mil. lei (de 2.9 la sută ), precum  şi  a  activelor   interne nete  cu 335.7 mil. lei (31.6 la sută).

Masa monetară M2Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare. pe parcursul perioadei de referinţă a scăzut cu 779.1 mil. lei, sau cu 1.9 la sută faţă de luna august şi a constituit 39410.5 mil. lei.

În acelaşi timp, masa monetară M3Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută  exprimate în lei moldoveneşti. în luna septembrie 2015 s-a majorat cu 187.2 mil. lei (0.3 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii septembrie 2015 a fost determinată de creşterea soldului total al depozitelor cu 590.6 mil. lei, în timp ce soldul agregatului monetar banii în circulaţie (M0)Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. a scăzut cu 403.4 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Aug.2015

Sept.2015

Sept.2015

Sept.2015

mil. lei

mil. lei

Aug.2015

Sept.2014

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

16992.3

16588.9

-2.4

-5.4

2

     Depozite în lei la vedere

8131.1

7712.8

-5.1

-20.1

3

MASA MONETARĂ (M1)Masa monetară M1 include  banii în circulaţie  şi depozitele  rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti .

25123.3

24301.7

-3.3

-10.6

4

     Depozite în lei la termen

15066.3

15108.8

0.3

-13.8

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

40189.6

39410.5

-1.9

-11.9

7

     Depozite în valută

25341.7

26308.1

3.8

28.4

8

MASA MONETARĂ  (M3)

65531.3

65718.6

0.3

0.8

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a micşorat cu 375.8 mil. lei şi a constituit 22821.6 mil. lei, reprezentând o pondere de 46.5 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a crescut cu 966.4 mil. lei până la nivelul de 26308.1 mil. lei (cu o pondere de 53.5 la sută), (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Aug.2015

Sept.2015

Sept.2015

Sept.2015

mil. lei

mil. lei

Aug.2015

Sept.2014

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

48539.1

49129.7

1.2

3.0

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

23197.4

22821.6

-1.6

-16.1

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

47.8

46.5

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

323.2

341.5

5.7

-54.4

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1302.9

1080.1

-17.1

-33.5

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5388.4

5386.0

0.05

-9.0

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

16182.9

16014.0

-1.0

-15.3

2.0

Soldul depozitelor în valută  (recalculată în MDL )

25341.7

26308.1

3.8

28.4

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

52.2

53.5

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

1149.5

1232.0

7.2

152.1

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

347.0

418.0

20.4

2.8

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

4955.9

5395.4

8.9

45.9

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

18889.3

19262.8

2.0

21.2

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creşterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 1832.4 mil. lei (3.8 la sută), în timp ce activele interne nete au scăzut cu 1645.2 mil. lei (9.7 la sută).

Creditul intern pe sistemul bancar a crescut cu 34.1 mil. lei, până la nivelul de 43366.8 mil. lei, din cauza majorării soldului creditelor în economie cu 556.0 mil. lei, în timp ce soldul cererilor de plăţi nete faţă de Guvern a scăzut cu 521.9 mil. lei.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului.  în luna septembrie 2015 a crescut cu 1.3 la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în valută (exprimate în MDL) cu 828.4 mil. lei (4.5 la sută), în timp ce cele în moneda naţională  s-au micşorat cu 272.4 mil. lei (1.1 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut cu 7.1 mil. USD, ceea ce evidenţiază faptul că majorarea acestora, exprimate în lei moldoveneşti, a fost cauzată preponderent de deprecierea monedei naţionale pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Aug.2015

Sept.2015

Sept.2015

Sept.2015

mil. lei

mil. lei

Aug.15

Sept.2014

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

44086.5

44642.5

1.3

-6.9

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

25538.6

25266.2

-1.07

-12.9

 

       Ponderea în cereri faţa de economie %

57.9

56.6

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

662.6

694.0

4.7

27.9

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

828.4

829.3

0.1

4.7

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16646.9

16391.5

-1.5

-19.5

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

7400.7

7351.4

-0.7

0.5

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

3562.2

3556.3

-0.2

7.7

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

2301.5

2281.0

-0.9

7.3

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculată în MDL ) :

18547.9

19376.3

4.5

2.3

 

       Ponderea în cereri faţa de economie %

42.1

43.4

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

880.1

890.5

1.2

12.9

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

907.6

934.3

2.9

22.1

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16422.2

17202.8

4.8

0.5

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

338.0

348.6

3.1

31.9

 

         inclusiv: Împrumuturi de consum

15.3

15.2

-0.6

-17.6

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

155.3

163.0

4.99

78.6

Evoluţia negativă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de scăderea cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat cu 255.4 mil. lei (1.5 la sută) şi al cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) cu 49.3 mil. lei (0.7 la sută), în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public şi faţă de sectorul financiar nebancar au crescut cu 0.9 mil. lei (0.1 la sută) şi cu 31.4 mil. lei (4.7 la sută), respectiv. 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: