Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.03.2018

Evoluţia indicatorilor monetari în luna februarie 2018În luna februarie 2018, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută . s-a micșorat cu 917.0 mil. lei (2.4 la sută) față de luna precedentă și a constituit 37185.7 mil. lei. Scăderea bazei monetare a fost determinată de micșorarea uneia dintre contrapartidele acesteia, și anume a activelelor externe nete   cu 947.3 mil. lei (2.2 la sută), în timp ce activele interne nete au crescut cu 30.3 mil. lei (0.6 la sută).

Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare.a crescut cu 405.0 mil. lei sau cu 0.8 la sută față de luna ianuarie 2018 și a constituit 53224.5 mil. lei, cu 14.5 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Masa monetară M3 Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută exprimate în lei moldoveneşti.s-a majorat cu 513.1 mil. lei (0.7 la sută), fiind cu 9.8 la sută superioară celei din luna februarie 2017.

Analiza componentelor masei monetare (M3) arată că majorarea acesteia pe parcursul lunii februarie 2018 a fost generată de creșterea soldului total al depozitelor cu 523.5 mil. lei, în timp ce agregatul monetar Bani în circulaţie (M0)Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puși în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepția numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naționale a Moldovei. a scăzut cu 10.4 mil. lei (diagrama 1).

Diagrama 1. Agregatul monetar M3

De menționat că, agregatele monetare Bani în circulație (M0) și Masa monetară (M1)Masa monetară M1 include banii în circulație  și depozitele  la vedere în lei moldovenești ale rezidenților. au crescut față de luna februarie 2017 cu 12.2 și cu 20.5 la sută, respectiv.

Soldul depozitelor în moneda națională  s-a majorat cu 415.4 mil. lei și a constituit 34823.8 mil. lei, reprezentând o pondere de 58.7 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei)  a crescut cu 108.1 mil. lei, până la nivelul de 24468.1 mil. lei, având o pondere de 41.3 la sută (diagrama 2).

Diagrama 2. Dinamica depozitelorDepozitele sunt structurate  pe sectoare instituționale, în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

Majorarea masei monetare M3, pe parcursul perioadei de referință, din perspectiva contrapartidelor sale, a fost determinată de creșterea activelor externe neteSe calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. Activele externe includ: depozitele plasate la nerezidenţi; creditele acordate nerezidenţilor; titlurile de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiunile deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: tipurile de obligațiuni ale autorităților monetare și ale băncilor față de nerezidenți: depozitele, titlurile de creanță, creditele și împrumuturile de la FMI , obligațiunile pentru DST distribuite și alte obligațiuni.
ale sistemului bancar cu 656.8 mil. lei (1.0 la sută), în timp ce activele interne neteSe calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor. Activele interne includ: creditele acordate rezidenţilor; titlurile de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiunile deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M(3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozitele; titlurile de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capitalul şi rezervele.
au scăzut cu 143.7 mil. lei (1.6 la sută).

Soldul cererilor față de economie Conform metodologiei FMI, din totalul cererilor față de economie (inclusiv dobânda calculată la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele nerezidenților, interbancare și creditele acordate Guvernului Republicii Moldova. în luna februarie 2018  a scăzut  cu  1135.8 mil. lei (3.0 la sută) din contul micșorării cererilor față de economie în moneda națională cu 371.2 mil. lei (1.8 la sută), precum și a cererilor în valută (exprimate în MDL)  cu  764.6 mil. lei  (4.5 la sută) (diagrama 3).

Diagrama 3. Dinamica cererilor față de economie

De  menționat că, cererile fată de economie în valută, exprimate în USD, au scăzut  pe parcursul perioadei de referință cu 44.3 mil. USD (4.3 la sută).

Evoluția soldului cererilor față de economie în moneda națională a fost influențată de scăderea soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public,  a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat și a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar cu 8.2 mil. lei (1.0 la sută),  cu 421.1 mil. lei (4.0 la sută)  și cu 17.3 mil. lei (2.3 la sută), respectiv. În același timp, soldul cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice)  a crescut cu 75.4 mil. lei (0.9 la sută).

Totodată, micșorarea soldului cererilor față de economie în valută (exprimate în MDL) a fost determinată de scăderea tuturor componentelor, și anume: a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar public cu 20.4 mil. lei (4.3 la sută), a soldului cererilor față de sectorul societăților comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat cu 592.1 mil. lei (3.8 la sută), a soldului cererilor față de mediul financiar nebancar și a soldului cererilor față de alte sectoare rezidente (inclusiv persoane fizice)  cu 28.0 mil. lei (3.5 la sută)  și cu 124.1 mil. lei (27.6 la sută), respectiv.

 


* modificarea față de perioada similară anului precedent.

 

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: