Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.09.2015

Evoluţia indicatorilor monetari în luna august 2015În luna august 2015, baza monetară Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută. s-a majorat cu 1238.1 mil. lei (4.5 la sută) faţă de luna iulie 2015 şi a constituit 28718.4 mil. lei. Creşterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor externe nete cu 1561.0 mil. lei (de 6.0 la sută ). Totodată, activele interne nete au scăzut cu 323.0 mil. lei (23.3 la sută). Masa monetară M2 Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare. pe parcursul perioadei de referinţă a crescut cu 277.8 mil. lei, sau cu 0.7 la sută faţă de luna iulie şi a constituit 40189.6 mil. lei.

În acelaşi timp, masa monetară M3Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele rezidenţilor în valută  exprimate în lei moldoveneşti. în luna august 2015 s-a majorat cu 11.7 mil. lei (0.02 la sută). Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că majorarea acesteia pe parcursul lunii august 2015 a fost determinată de creşterea soldului agregatului monetar Banii în circulaţie M0 Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 623.2 mil. lei, în timp ce soldul total al depozitelor a scăzut cu 611.4 mil. lei (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Iul.2015

Aug.2015

Aug.2015

Aug.2015

mil. lei

mil. lei

Iul.2015

Aug.2014

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

16369.1

16992.3

3.8

-5.5

2

     Depozite în lei la vedere

8312.2

8131.1

-2.2

-13.4

3

Masa monetară M1Masa monetară M1 include  banii în circulaţie  şi depozitele  rezidenţilor la vedere în lei moldoveneşti .

24681.3

25123.3

1.8

-8.2

4

     Depozite în lei la termen

15230.5

15066.3

-1.1

-14.5

5

     Instrumente ale pieţei monetare

0.0

0.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

39911.8

40189.6

0.7

-10.7

7

     Depozite în valută

25607.8

25341.7

-1.0

28.8

8

MASA MONETARĂ  (M3)

65519.6

65531.3

0.02

1.3

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a micşorat cu 345.3 mil. lei şi a constituit 23197.4 mil. lei, reprezentând o pondere de 47.8 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută (recalculat în lei) a scăzut cu 266.1 mil. lei până la nivelul de 25341.7 mil. lei (cu o pondere de 52.2 la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelor Structura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Iul.2015

Aug.2015

Aug.2015

Aug.2015

mil. lei

mil. lei

Iul.2015

Aug.2014

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

49150.5

48539.1

-1.2

4.0

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

23542.7

23197.4

-1.5

-14.1

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

47.9

47.8

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

328.4

323.2

-1.6

-55.4

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1067.4

1302.9

22.1

-16.0

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5768.7

5388.4

-6.6

-4.3

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

16378.2

16182.9

-1.2

-15.2

2.0

Soldul depozitelor în valută  (recalculată în MDL ) :

25607.8

25341.7

-1.0

28.8

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

52.1

52.2

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

1261.8

1149.5

-8.9

142.4

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

385.3

347.0

-9.9

-11.3

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5506.5

4955.9

-10.0

45.2

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

18454.3

18889.3

2.4

22.7

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de creşterea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 1695.6 mil. lei (3.6 la sută), în timp ce activele interne nete au scăzut cu 1683.9  mil. lei (9.0 la sută). Creditul intern pe sistemul bancar a scăzut cu 257.4 mil. lei, până la nivelul de 43332.7 mil. lei, din cauza micşorării soldului cererilor de plăţi nete faţă de Guvern cu 819.7 mil. lei, în timp ce soldul creditelor în economie a crescut cu 562.3 mil. lei.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna august 2015 a crescut cu 1.3 la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în moneda naţională cu 141.7 mil. lei (0.6 la sută), precum şi a celor în valută (exprimate în MDL) cu 420.6 mil. lei (2.3 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută, exprimate în USD, au crescut cu 4.3 mil. USD, ceea ce evidenţiază faptul că majorarea acestora, exprimate în lei moldoveneşti, a fost cauzată preponderent de deprecierea monedei naţionale pe parcursul perioadei de referinţă.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Iul.2015

Aug.2015

Aug.2015

Aug.2015

mil. lei

mil. lei

Iul.2015

Aug.2014

%

%

I

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE

43524.2

44086.5

1.3

-6.1

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE (în MDL) :

25396.9

25538.6

0.6

-11.4

 

       Ponderea în cereri faţă de economie %

58.4

57.9

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

668.3

662.6

-0.9

21.5

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

856.7

828.4

-3.3

6.4

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16480.2

16646.9

1.0

-17.9

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

7391.7

7400.7

0.1

2.2

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

3534.0

3562.2

0.8

10.1

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

2299.0

2301.5

0.1

11.2

2

CERERI FAŢĂ DE ECONOMIE ÎN VALUTĂ (recalculată în MDL ) :

18127.3

18547.9

2.3

2.4

 

       Ponderea în cereri faţă de economie %

41.6

42.1

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

834.1

880.1

5.5

12.4

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

889.0

907.6

2.1

19.6

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

16078.4

16422.2

2.1

0.7

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

325.8

338.0

3.7

29.8

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

15.8

15.3

-3.1

-9.1

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

146.6

155.3

5.97

71.0

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat cu 166.7 mil. lei (1.0 la sută) şi al cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) cu 9.0 mil. lei (0.1 la sută), în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public şi faţă de sectorul financiar nebancar au scăzut cu 28.3 mil. lei (3.3 la sută) şi cu 5.7 mil. lei (0.9 la sută) respectiv. 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: