• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.11.2014

Evoluţia indicatorilor monetari în luna octombrie 2014În luna octombrie 2014 baza monetarăBaza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Naţională a Moldovei, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină. s-a majorat cu 380.2 mil. lei (1.5 la sută) faţă de luna septembrie 2014 şi a constituit 26191.7 mil. lei. Creşterea bazei monetare a fost determinată de majorarea  activelor externe nete  cu 398.2 mil. lei (1.2 la sută). Totodată,  activele interne nete s-au micşorat  cu  17.9 mil. lei (0.3 la sută). Masa monetară M2Masa monetară M2 include agregatul monetar (M0), depozitele ale rezidenţilor în lei moldoveneşti şi instrumentele pieţei monetare. pe parcursul perioadei de referinţă a crescut cu 313.5 mil. lei, sau cu 0.7  la sută  faţă de luna septembrie  2014  şi  a  constituit  45040.5 mil. lei. În acelaşi timp, masa monetară M3Masa monetară M3 include masa monetară M2 şi depozitele ale rezidenţilor în valută străină exprimate în lei moldoveneşti.  în luna octombrie 2014 a crescut cu 669.6 mil. lei (1.0 la sută).
Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, majorarea acesteia a fost determinată de creşterea soldului agregatului monetar Banii în circulaţie M0Banii în circulaţie M0 reprezintă banii în numerar puşi în circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, cu excepţia numerarului în casele băncilor şi în casa Băncii Naţionale a Moldovei. cu 69.2 mil. lei  şi  soldului total al depozitelor - cu 600.4 mil. lei  pe  parcursul lunii octombrie (tabelul nr. 1).

Tabelul nr.1. Componentele pasive ale masei monetare

 

INDICATORI

Sep.14

Oct.14

Oct.14

Oct.14

mil. Lei

mil. Lei

Sep.14

Oct-13

%

%

1

     Bani în circulaţie (MO)

17531.3

17600.5

0.4

4.2

2

     Depozite în lei la vedere

9654.4

10045.4

4.0

15.2

3

MASA MONETARĂ  (M1)

27185.7

27645.8

1.7

7.9

4

     Depozite în lei la termen

17537.3

17390.7

-0.8

0.9

5

     Instrumente ale pieţei monetare

4.0

4.0

 

 

6

MASA MONETARĂ (M2)

44727.1

45040.5

0.7

5.1

7

     Depozite în valută străină

20486.1

20842.3

1.7

27.4

8

MASA MONETARĂ  (M3)

65213.2

65882.8

1.0

11.3

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a majorat cu 244.2 mil. lei şi a constituit 27436.0 mil. lei, reprezentând o pondere de 56.8 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) s-a majorat cu 356.2 mil. lei şi a crescut până la nivelul de 20842.3 mil. lei (cu o pondere de 43.2 la sută) (tabelul nr.2).

Tabelul nr.2. Structura depozitelorStructura depozitelor se grupează  pe sectoare instituţionale în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 206-215 din 2 decembrie 2011).

 

INDICATORI

Sep.14

Oct.14

Oct.14

Oct.14

mil. Lei

mil. Lei

Sep.14

Oct.13

%

%

I

Soldul depozitelor (Total) 

47677.9

48278.3

1.3

14.1

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1.0

Soldul depozitelor (în MDL):

27191.8

27436.0

0.9

5.7

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

57.0

56.8

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

748.5

749.2

0.1

-20.1

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu      capitalul majoritar public    

1623.3

1992.8

22.8

69.7

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

5921.1

5935.1

0.2

5.0

1.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

18898.8

18759.0

-0.7

3.2

2.0

Soldul depozitelor în valuta străină (recalculată în MDL ) :

20486.1

20842.3

1.7

27.4

 

       Ponderea în soldul depozitelor (Total) %

43.0

43.2

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

488.7

496.3

1.6

1.8

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

406.5

412.3

1.4

-18.7

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

3698.8

3795.2

2.6

42.2

2.4

    Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

15892.2

16138.4

1.5

27.1

Majorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de sporirea activelor externe nete ale sistemului bancar cu 99.8 mil. lei (0.3 la sută),  precum şi de creşterea activelor interne nete  cu  569.8 mil. lei (1.9 la sută).

Creditul intern pe sistemul bancar a sporit cu 1270.1 mil. lei, până la nivelul de 48808.1 mil. lei, datorită majorării ambelor componentelor sale, şi anume: soldului cererilor de plăţi nete faţă de Guvern cu 489.2 mil. lei şi celui a creditelor în economie cu 780.9 mil. lei.

Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. în luna octombrie 2014 a crescut cu 1.6 la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în moneda naţională cu 70.1 mil. lei (0.2 la sută), precum şi a celor în valută străină (exprimate în MDL) cu 710.8 mil. lei (3.8 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD, au crescut  cu 31.3 mil.USD.

Tabelul nr.3. Structura cererii faţă de economie

 

INDICATORI

Sep.14

Oct.14

Oct.14

Oct.14

mil. Lei

mil. Lei

Sep.14

Oct.13

%

%

I

CERERI FAŢA DE ECONOMIE

47939.2

48720.1

1.6

21.1

 

Inclusiv:

 

 

 

 

1

CERERI FAŢA DE ECONOMIE (în MDL) :

29005.6

29075.7

0.2

23.1

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

60.5

59.7

 

 

1.1

     Sectorul financiar nebancar

542.6

538.2

-0.8

44.5

1.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

792.1

811.2

2.4

14.5

1.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

20358.9

20465.9

0.5

22.8

1.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

7312.0

7260.4

-0.7

23.7

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

3300.7

3327.6

0.8

23.8

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

2126.8

2179.1

2.5

33.2

2

CERERI FAŢA DE ECONOMIE ÎN VALUTA STRĂINĂ (recalculată în MDL ) :

18933.6

19644.4

3.8

18.3

 

       Ponderea în Cereri faţa de economie %

39.5

40.3

 

 

2.1

     Sectorul financiar nebancar

788.4

786.5

-0.2

14.8

2.2

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public    

765.1

761.4

-0.5

-4.5

2.3

     Sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat

17115.8

17819.1

4.1

20.5

2.4

         Alte  sectoare rezidente (persoanele  fizice etc.)

264.2

277.4

5.0

-17.0

 

         inclusiv :   Împrumuturi de consum

18.4

19.9

7.9

63.3

 

                            Împrumuturi pentru imobil 

91.3

91.3

-0.04

-1.4

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat cu 107.0 mil. lei (0.5 la sută) şi celui al cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public cu 19.1 mil. lei (2.4 la sută). Totodată, soldul cererilor faţă de sectorul financiar nebancar  şi  cel al cererilor faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) au scăzut cu  4.4 mil. lei (0.8 la sută)  şi  cu 51.6 mil. lei (0.7 la sută), respectiv.
În acelaşi timp, creşterea  soldului cererilor faţă de economie în valută străină (exprimate în MDL) a fost influenţată de majorarea soldului cererilor faţă sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar privat - cu 703.3 mil. lei (4.1 la sută) şi celui al cererilor faţă de alte  sectoare rezidente (inclusiv persoanele  fizice) - cu 13.2 mil. lei ( 5.0 la sută),  în timp ce soldul cererilor faţă de sectorul societăţilor comerciale nefinanciare cu  capitalul majoritar public şi cel al sectorului financiar nebancar  au scăzut  cu 3.7 mil. lei ( 0.5 la sută) şi cu 1.9 mil. lei ( 0.2 la sută), respectiv.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: